Geert van Dijk

Adviseur

06-27 08 55 66

Profiel

Mijn werkveld is het sociaal domein. Zowel lokaal als regionaal. Op het gebied van werk en inkomen. Met gemeentelijke organisaties, UWV, werkgeverssteunpunten, sociale werkbedrijven en participatiebedrijven. Maar ook breder: op terreinen als de Wmo, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, vrouwenopvang en vrijwilligersondersteuning.

In het sociaal domein breng ik mensen en mogelijkheden samen

Met enthousiasme en kennis van zaken verbind ik mensen en mogelijkheden. Altijd redenerend vanuit een ecosysteem: partijen en inwoners samenbrengen om gezamenlijke doelen te realiseren. Daarbij komen mijn analytische vaardigheden, politieke en bestuurlijke sensitiviteit en uitvoeringsgerichtheid goed van pas. Inspiratie vind ik in mijn koor. Zingen is vooral luisteren, kleuren, voegen en afstemmen. Niet de afzonderlijke stemmen staan centraal, maar de samenklank. En de verbinding met hoofd, lijf en hart. Bij verandering draait het ook altijd om die drie.

 

 

In het sociaal domein breng ik mensen en mogelijkheden samen

drs. Geert van Dijk

06-27 08 55 66

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.