MVO

Intern: minimale milieubelasting
Zowel intern als extern gaan we op een maatschappelijk verantwoorde manier om met onze omgeving. In onze bedrijfsvoering streven we continu naar minimale milieubelasting. Bijvoorbeeld in onze woon-werk- en werk-werk-reizen. We maken zo veel mogelijk gebruik van fiets en openbaar vervoer, faciliteren thuis werken en carpoolen met collega’s. Onze documentenstroom hebben we maximaal gedigitaliseerd. Als er toch papierwerk de deur uitgaat, zetten we hiervoor fietskoeriers in. Aan social return dragen we bij door een medewerker met WSW-indicatie in dienst te nemen. En ons Arnhems kantoor hebben we ingericht vanuit een interieur-CESCo.

Extern: duurzaamheid voorop
Ook in onze opdrachten staat het milieu voorop. We zetten ons in voor vraagstukken die er maatschappelijk toe doen. Overheden en ondernemers helpen we om duurzaamheids- en mvo-beleid vorm te geven en uit te voeren. En we ontwikkelen producten en platforms, die innovatie en duurzaamheid in het bedrijfsleven stimuleren. We zijn ISO 9001-gecertificeerd.