Sociale economie

Zo veel mogelijk mensen succesvol aan het werk. Ook zij met een arbeidsbeperking. Of de statushouders die sinds kort in Nederland verblijven. Daarvoor slaan gemeenten en bedrijven steeds meer de handen ineen. Bijvoorbeeld door extra banen of zinvol vrijwilligerswerk te creƫren. De opbrengst is evident: het hebben van een maatschappelijke rol geeft perspectief en kwaliteit aan ieders leven. En dat zorgt weer voor een economisch gezonde samenleving. Lees meer

KplusV levert hieraan graag een bijdrage. Zo helpen wij regionale en sociale werkbedrijven, gemeenten en werkgevers om hun organisatie aan te passen en te optimaliseren. Doordat we zowel de publieke als de private sector kennen, kunnen we als geen ander de verbinding maken tussen deze twee werelden. Op welke manier? We zetten werkgeversnetwerken op, richten werkbedrijven in, stimuleren samenwerking in de arbeidsmarktregio’s, jagen sociaal ondernemerschap aan en denken mee in de ontwikkeling van sociale wijkteams. Daarnaast begeleiden we ondernemers vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Enkele opdrachtgevers

  • Arbeidsmarktregio Foodvalley
  • MEE
  • Go voor mensenwerk