Social Business Model Canvas

Businessmodel canvas speciaal voor sociaal ondernemers

Mijn kijk op

31/01/2018

Social Business Model Canvas? Bekijk hier dit prettige handvat voor sociaal ondernemers om aan de slag te gaan.

KplusV begeleidt diverse startende en groeiende ondernemers. Bij het coachen van sociaal ondernemers ondervinden we dat het business model canvas niet toereikend is. Om de sociaal ondernemers op weg te helpen in hun business development, ontwikkelden wij het Social Business Model Canvas©. Dit model brengt niet alleen de waardepropositie in beeld, maar ook de maatschappelijke impact die je als ondernemer wilt realiseren.

Social Business Model Canvas©

Het Sociaal Business Model Canvas (SBMC©) is geïnspireerd op het model van Alexander Osterwalder en de Golden Circle van Simon Sinek. Hiermee ontstaat een matrix die is aangepast aan de context van de sociaal ondernemer. Zij opereren midden in de driehoek overheid, samenleving en markt, wat een eigen dynamiek met zich meebrengt. Belangrijkste toevoeging in dit model is de maatschappelijke impact die je als sociaal ondernemer wilt realiseren: op welk maatschappelijk vraagstuk biedt jouw product of dienst een antwoord? En: welke stakeholders hebben hier belang bij en willen hiervoor betalen?

Het canvas is ontwikkeld en getest in de praktijk in de lopende programma’s van Move2Social, met een dertigtal (startende) sociaal ondernemers. Het Canvas is bij uitstek geschikt om de bouwstenen voor het businessplan gestructureerd in kaart te brengen. Samen met een format voor het financieringsmemorandum – dit brengt de de investeringsbehoefte en financieringsvraag in kaart – bieden wij hiermee twee onmisbare tools voor een succesvolle start of groei van een sociale onderneming.

De ultieme uitdaging? Projecten elke keer weer tot een succes maken

Corine Janssen

06-27 08 55 81

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.