Transformatie publieke organisaties

De kijk op het functioneren van publieke organisaties kantelt. En dat heeft gevolgen voor hun rol. Gemeenten, maar ook zorg-, welzijns- en culturele instellingen moeten slimmer, ondernemender en innovatiever aan de slag. Met meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief voor burgers en bedrijven. Samenwerken met ketenpartners is daarbij het motto. Lees meer

KplusV ondersteunt organisaties in hun veranderprocessen. Samen spannen we ons in voor een infrastructuur die maximaal maatschappelijk rendement oplevert. Waarom? Omdat we erin geloven dat in een goed functionerend publiek bestel alle inwoners tot hun recht komen. Al jarenlang werken we succesvol vanuit de ecosysteemgedachte en dat maakt ons een verbinder pur sang. We brengen partijen, mensen en mogelijkheden bij elkaar en smeden allianties. Onze kennis van onder andere de sociale en duurzame economie verenigen we met onze praktische ervaring om processen te verbeteren en veranderingen te verankeren. Zo denken we mee in toekomstvisies, strategieontwikkeling en beleids- en bestuurlijke vraagstukken. Bijvoorbeeld voor de transities in het sociaal domein. Maar ook voor de naderende Omgevingswet.

Enkele opdrachtgevers

  • Estinea
  • Gemeente Schouwen-Duiveland
  • Gemeente Voorst
  • Gemeente Terschelling
  • Gemeente Renkum