Investor Day Financieringsloket Topsector Energie

Sommige innovatieve mkb-bedrijven moeten vertrouwen op het aantrekken van risicokapitaal om hun innovatie te financieren. Dit vanwege de snelle groei die ze doormaken of omdat het proces gepaard gaat met hoge ontwikkelingskosten en de weg naar de markt lang is. Om de financieringsbehoeften van deze specifieke groep startups te faciliteren, organiseert het Financieringsloket van de Topsector Energie in samenwerking met KplusV de “Investor Day”.

De Investor Day is een matchmaking-evenement, waarbij maximaal zes MKB-ondernemingen hun investeringsaanbod kunnen pitchen voor ongeveer 20 investeerders. De bedrijven bevinden zich doorgaans ‘early stage’ of ‘early growth’ en zijn op zoek naar een kapitaalinjectie van € 100.000 tot € 2 miljoen in ruil voor aandelen in het bedrijf.

Bedrijven kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden voor deelname. Hierna wordt een selectiefase doorlopen die bestaat uit het opsturen van een schets van de investeringspropositie en een kort interview. Gedurende dit traject wordt onder andere beoordeeld in hoeverre de financieringsstrategie past bij de levensfase van het bedrijf. Als bedrijven worden geselecteerd, krijgen ze vervolgens intensieve begeleiding en feedback op hun pitches.

De volgende Investor Day vindt plaats op 12 november 2020. De aanmeldingsperiode voor het deelnemen aan de pitches opent op 15 juli en sluit op 1 oktober.

Contactformulier Investor Day.

  • Beschrijf ten minste het product/dienst, de levensfase van het bedrijf, huidige financiële resultaten en waar het kapitaal voor nodig is