Bernedine Bos

Adviseur

06 82 63 87 04

Profiel

Verduurzaming van de samenleving en economie is essentieel om onze aarde leefbaar te maken en te houden. Ik vind het inspirerend om met bedrijven te werken die willen bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en gezondheid. Het is heel spannend om People, Planet en Profit te verbinden, zodat duurzame en sociale oplossingen ook economische winst opleveren.

Mijn ervaring ligt op het vlak van het faciliteren van samenwerkingen rondom duurzaamheidsuitdagingen: multistakeholder, sectoraal, in de keten, publiek-privaat of puur privaat. Ik vind het leuk om vanuit thema’s van maatschappelijke urgentie (van mensenrechten tot biodiversiteit, van grondstoffenschaarste tot microplastics in het milieu) te onderzoeken wat behoeftes en belangen van partijen zijn, van waaruit commitment voor een gezamenlijk traject kan ontstaan. (Disruptieve) innovatie is in veel gevallen nodig om tot een structurele oplossing van een maatschappelijk probleem te komen.

“Disruptieve innovatie is vaak nodig om tot de oplossing van een maatschappelijk probleem te komen.”

Vanuit het team Ecosystemen en publiek-private samenwerking werk ik met bedrijven, kennisinstellingen, investeerders en overheden aan duurzame en missiegedreven innovaties. Het is heel motiverend om een bijdrage te kunnen leveren aan samenwerkingen die ondernemers helpen om positieve impact te hebben.

 

"Disruptieve innovatie is vaak nodig om tot de oplossing van een maatschappelijk probleem te komen."

Drs Bernedine Bos

06 82 63 87 04

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.