Herma Harmelink

Adviseur

06 13 32 95 79

Profiel

Samen aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën wordt steeds belangrijker om een duurzame samenleving te realiseren. Een goede balans tussen milieu, economie en sociale ontwikkelingen, mét verbiniding en partnerschap met verschillende stakeholders, zijn in mijn ogen cruciaal om duurzaamheid op lange termijn te realiseren. Het als organisatie zelf toepassen van maatschappelijke en duurzame innovaties – sociaal ondernemerschap – is daarbij de sleutel naar een duurzamere en socialere economie.

“Balans tussen milieu, economie en sociale ontwikkelingen is cruciaal om duurzaamheid te realiseren”

Door mijn ervaring als programmamanager, strategisch adviseur en projectleider op ruimtelijk en sociaal-economisch gebied kan ik ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen helpen een oplossing te vinden voor de uitdagingen waar ze in de nabije toekomst voor staan (bijvoorbeeld stimuleren sociaal ondernemerschap, energietransitie in de wijken, stimuleren circulaire economie, innovatie, regionale samenwerking).

 

"Balans tussen milieu, economie en sociale ontwikkelingen is cruciaal om duurzaamheid te realiseren"

Herma Harmelink

06 13 32 95 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.