Jasper de Graaf

Adviseur

06 82 85 37 89

Profiel

De maatschappelijke uitdagingen waar we met ons allen voor staan zijn te groot en te complex om  eenzijdig te benaderen. Alleen door samen te werken kunnen we tot echt duurzame innovatie komen. Tussen publieke en private partijen, tussen wetenschap en praktijk, tussen verschillende disciplines en tussen verschillende sectoren. Het bouwen van die samenwerkingen is wat ik graag doe.  

“Samen succes vieren geeft energie”

Het ontwikkelen van nieuwe innovatie ecosystemen of publiek-private samenwerkingen geeft mij energie. Helemaal als een gedeeld belang en een gezamenlijke ambitie ontstaat, partijen hun rol zien en pakken en successen samen worden gevierd. Op die manier draag ik zelf bij, maar hoop ik vooral anderen te helpen bij te dragen aan een meer duurzame, sociale en veilige samenleving. 

Een ander vraagstuk waar ik me graag mee bezig hou is het vertalen van grote beleidsthema’s als circulaire economie en een duurzaam en veilig energiesysteem naar concreet handelingsperspectief voor burgers en bedrijven. Door grote opgaven klein en behapbaar te maken kunnen we het draagvlak vergroten en iedereen mee laten profiteren van nieuwe ontwikkelingen.  

 

"Samen succes vieren geeft energie"

MSc Jasper de Graaf

06 82 85 37 89

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.