Joske Paumen

Adviseur

06 41 54 59 56

Profiel

Mijn ambitie is om bij te dragen aan de transitie naar de “nieuwe” economie. Het stellen van een nieuwe norm voor sociale en duurzame vraagstukken, om daarmee een voorbeeld en inspiratie te zijn voor anderen, is wat mij drijft.

Ik wil in mijn werk graag bijdragen aan impactgedreven organisaties en ondernemingen. Met mijn ruime ervaring als sociaal ondernemer, ken ik als geen ander dit speelveld en de verschillende stakeholders.  Ik kan helpen bij het vormgeven van de visie, strategie en organisatie en ben in staat om innovatieve samenwerkingen en oplossingen te realiseren. Met als uiteindelijk doel om zowel het maatschappelijke,- als financiële rendement van een organisatie te verhogen, als ook een systemische verandering te realiseren.

“Ik wil graag bijdragen aan impactgedreven organisaties en ondernemingen.”

Naast mijn drive om het klimaat voor sociaal ondernemen in Nederland te versterken, zet ik ook mijn praktijkervaring in voor onze ambitie om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. De weg naar een inclusieve arbeidsmarkt is mijn inziens onderdeel van de transitie naar een nieuwe economie. Een economie waarin het creëren van maatschappelijke waarde centraal staat. Het investeren in de ontwikkeling van mensen, in wie dan ook,  is zowel een belangrijke voorwaarde hiervoor, als dat het cruciaal is voor samenleving en economie. Samen met overheden en werkgevers wil ik het lerend vermogen op dit thema vergroten door pilots te ontwikkelen en netwerken te bouwen, om daarmee te kunnen bijdrage aan een lange termijn visie en inclusief beleid.

 

"Ik wil graag bijdragen aan impactgedreven organisaties en ondernemingen."

Joske Paumen

06 41 54 59 56

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.