Lisette Sant

Adviseur

06 13 77 38 09

Profiel

Na mijn Bachelor studie besloot ik al snel; ik wil maatschappelijke opgaven voor de lange termijn oplossen. Niet alleen door het maken van strategische plannen, maar ook door mensen mee te nemen in de verandering, om écht impact te kunnen maken. Met deze ambities heb ik de masters Strategic Management en Organizational Change & Consulting gevolgd; een mooie combinatie van ‘strategie‘ en ‘implementatie‘. Met deze combinatie wil ik organisaties en de mensen binnen organisaties helpen om klaar te zijn voor de toekomst.

“Wanneer wij gezamenlijk de stip op de horizon bepalen, geloof ik dat alle mensen in beweging kunnen komen.”

 Als adviseur kan ik mensen en organisaties helpen om alledaagse werkzaamheden in een groter perspectief te zetten en vandaaruit te richten op de lange termijn visie. Alleen wanneer de visie, missie en strategie binnen de organisatie écht op elkaar aansluiten en iedereen daarin gelooft, kan de organisatie in beweging komen. Een voorbeeld zijn de huidige klimaatafspraken: veel koplopers geloven al in een duurzamere samenleving en zijn hard op weg. Voor mij ligt de uitdaging in het in beweging brengen van alle andere spelers. Zo heb ik onderzoek gedaan naar de veranderende rollen in de wijkaanpak binnen de energietransitie: wat, en vooral wie is nodig voor een succesvolle aanpak waarin de wijk eigenaarschap kan nemen? Ik geloof daarbij in een gezamenlijke visie en in het begrijpelijk en overzichtelijk maken voor iedereen.

 

"Wanneer wij gezamenlijk de stip op de horizon bepalen, geloof ik dat alle mensen in beweging kunnen komen."

drs. Lisette Sant

06 13 77 38 09

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.