Loes Nijskens

Adviseur

06-11 06 16 71

Profiel

Als sociale wetenschapper ben ik gefascineerd door waarom mensen doen wat ze doen, welke patronen hierin te ontdekken zijn en hoe je gedrag blijvend kunt veranderen middels kleine stappen. Vooral in organisaties en mét ondernemers.

Het verminderen van onze energie-uitstoot, mensen (weer) aan het werk helpen, hun vitaliteit bevorderen, of internationale armoede bestrijden door bewuste consumptie. Hoe bereik je deze doelen? Ik help graag met helder krijgen op welk impactgebied ondernemers en medewerkers in organisaties zich (willen) richten en hoe ze dat kunnen realiseren. Samenwerking met mensen en organisaties is daarin voor mij essentieel.

“Leren kennen van de (on)bewuste motivatie van mensen biedt kansen voor het duurzaam veranderen van gedrag.”

Ik richt me op gedragsverandering, met onder meer kwalitatief onderzoek en design thinking als basis. Om gedrag in organisaties blijvend te veranderen maak ik de (onbewuste) motivatie van mensen helder. Vanuit mijn achtergrond als onderzoeker, trainer en docent sociale innovatie ontwerp ik daarvoor de passende instrumenten en methoden.

 

 

 

 

 

"Leren kennen van de (on)bewuste motivatie van mensen biedt kansen voor het duurzaam veranderen van gedrag."

Msc. Loes Nijskens

06-11 06 16 71

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.