Mare van Gorp

Adviseur

06 13 74 88 15

Profiel

Het beter benutten van ondernemend talent in Nederland voor het oplossen van sociale vraagstukken, dat is mijn missie. Ik richt me daarbij op de potentiële rol van bedrijven in het realiseren van inclusieve groei, en hoe de overheid dat op een positieve manier kan stimuleren. Daarvoor combineer ik mijn ervaring bij gemeenten in strategisch beleidsadvies en het aansturen van projecten in het sociaal domein met kennis en expertise van publiek private samenwerking en publiek en privaat financieren. Want in het samenbrengen van die werelden, daar liggen de meeste kansen voor maatschappelijke vooruitgang.

“Het beter benutten van ondernemend talent in Nederland voor het oplossen van sociale vraagstukken, dat is mijn missie”

Ik adviseer met veel betrokkenheid partners binnen de overheid, de markt en/of samenleving bij het maken van keuzes en het aangaan van partnerschappen. Mijn toewijding en interesse in wat anderen beweegt, stelt me in staat om aansluiting te vinden bij mensen. Ik sluit aan bij wat er is, en zet mijn creativiteit en kennis in door actieve inbreng van ideeën voor vernieuwing. Ik doe dat op een onafhankelijke, eerlijke en betrokken manier. Ik vind het heel tof dat ik samen met partners een stukje van het potentieel voor een mooi, inclusief Nederland mag helpen verzilveren.

 

"Het beter benutten van ondernemend talent in Nederland voor het oplossen van sociale vraagstukken, dat is mijn missie"

MsC Mare van Gorp

06 13 74 88 15

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.