Maurits Dekker

Adviseur

06 82 84 49 59

Profiel

Onze huidige manier van leven is op lange termijn niet houdbaar door de wijze waarop wij nu afhankelijk zijn van eindige grondstoffen. Wij zijn in staat om onze manier van leven te veranderen maar dat is niet eenvoudig.

Ik ben ervan overtuigd dat de kracht van ondernemers noodzakelijk is om de verandering te realiseren. Overheden kunnen de ruimte bieden om ondernemerschap, resulterend in duurzame oplossingen, sterk te stimuleren. Voor die duurzame oplossingen moeten nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd worden.

“Ik help organisaties duurzaam koploper te worden en te blijven.”

Als adviseur bied ik inzicht in de wijze waarop die samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen en help ik belemmeringen weg te nemen. Dit doe ik door de belangen van betrokkenen te doorgronden en steeds te zoeken naar mogelijkheden om die belangen te verbinden op een manier die voor iedereen positieve impact heeft en het concurrentievermogen bevordert. Zodoende draag ik bij aan het versnellen van de realisatie van een gezonde, duurzame en circulaire economie.

 

"Ik help organisaties duurzaam koploper te worden en te blijven."

Ir. Maurits Dekker

06 82 84 49 59

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.