Paul Oostveen

Adviseur

06-27 08 55 79

Profiel

‘Hoe wordt onze zorgorganisatie toekomstbestendig en financieel gezond? En hoe kunnen wij de zorg beter laten aansluiten bij de vraag van onze cliënten en de maatschappelijke behoefte?’ Als adviseur en projectleider begeleid ik zorgorganisaties bij de beantwoording hiervan.

Mijn inspiratiebron? Zorgprofessionals die met passie kwetsbare mensen steunen

Zo zorg ik voor de aanscherping van visie en profiel en voor de concrete vertaling daarvan naar besturing, werkvloer en -processen. Hierbij werk ik op alle niveaus: van Raden van Bestuur en managementteams tot professionals en ondersteunende diensten. Specifieke ervaring heb ik met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in de zorg en het sociaal domein. Dat doe ik altijd in nauwe samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Aangevuld met de ruime bagage die KplusV heeft op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Voor mij als gezondheidseconoom is de zorgsector boeiend door zijn schaarste-vraagstuk en de politiek-maatschappelijke context waarin zorgorganisaties moeten opereren. Mijn inspiratie put ik uit de professionals in de langdurige zorg, die met passie en liefde steun bieden aan kwetsbare mensen.

 

 

Mijn inspiratiebron? Zorgprofessionals die met passie kwetsbare mensen steunen

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.