Paul Oostveen

Adviseur

06-27 08 55 79

Profiel

Met veel plezier zet ik me in voor de transitie van het beroepsonderwijs. De huidige snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om deze transitie. Er liggen heel veel kansen en deze kunnen benut worden door de ontwikkeling en versterking van publiek-private samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid. Vanuit ons KplusV-team werken we met alle betrokkenen samen om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijven sterk te verbeteren.

“Ik help onderwijs bij het opleiden van vakmensen en jongeren een sterkere positie op de arbeidsmarkt te bieden.”

Daarbij liggen er verschillende maatschappelijke uitdagingen waar ik me graag voor inzet. Zoals de vraag hoe we, ondanks een krapper wordende arbeidsmarkt, in de toekomst voldoende goed opgeleide vakmensen houden, zoals in de techniek en in de zorg. En de vraag hoe we jongeren een sterkere en zekere positie op de arbeidsmarkt kunnen bieden door de juiste opleiding te kiezen en goed door te laten stromen door ons onderwijssysteem naar de arbeidsmarkt. Speciaal aandacht verdienen kwetsbare jongeren die door onvoldoende vooropleiding de aansluiting dreigen te missen.

De afgelopen jaren heb ik diverse samenwerkingen in het kader van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mogen begeleiden om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. We laten hen al tijdens hun studie werken met state of the art-technieken en -methoden. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar in zo’n 10 regio’s vmbo- en mbo-scholen en bedrijven ondersteund bij het maken en uitvoeren van regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs. Samen met collega’s bieden we ondersteuning, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces, de begrotingen en de uitvoering.

 

Mijn inspiratiebron? Zorgprofessionals die met passie kwetsbare mensen steunen

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.