Pim Jansen

Adviseur

Profiel

Vanuit het dynamische centrum van Rotterdam zet ik me dagelijks in om zo effectief mogelijk bij te dragen aan een innovatieve regio Zuid-West Nederland. Dat doe ik door het adviseren en ondersteunen van ondernemers, overheden, financiers en kennisinstellingen op weg naar een duurzame, innovatieve en sociale economie.

“Niets is mooier dan het leggen van verassende verbindingen zodat transities versnellen en innovaties daadwerkelijk impact kunnen maken!”

De huidige snelheid van maatschappelijke en technologische veranderingen vraagt om gedegen onafhankelijk en relevant advies op weg naar een duurzame, sociale en innovatieve economie. Samen met de ruim 80 collega’s van KplusV zet ik me daar dagelijks voor in. Door ons brede publiek-private netwerk en onze expertise op het gebied van duurzaamheid, sociaal ondernemen en innovatie zijn we in staat verrassende verbindingen te leggen die daadwerkelijk impact creeren, hoe mooi is het om daaraan bij te kunnen dragen!

Mijn expertise ligt op het versnellen van en financieren van innovatie, het opschalen van businessmodellen  en aanjagen van ecosystemen, het internationaal doorgroeien van bedrijven en het verbinden van start-ups met corporates. Het meest enthousiast word ik van het leggen van verrassende verbindingen tussen ondernemers, financiers, kennisinstellingen en overheden zodat transities versnellen en innovaties daadwerkelijk impact kunnen maken!

Al sinds mijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heb ik een passie voor innovatief ondernemerschap. De afgelopen 10 jaar van mijn loopbaan focus ik me steeds meer op het adviseren van ondernemers op innovatieve en duurzame transities. Ik ben projectleider geweest van diverse innovatieprojecten op het gebied van alternatieve financiering voor het innovatief MKB en heb veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van programma’s die transities naar een toekomstbestendig businessmodel voor MKB-ondernemers helpen versnellen. Tevens heb ik veel ervaring in het publiek-private domein op het gebied van ecosysteem-ontwikkeling.

Enkele opdrachten die ik heb gedaan:

  • Workshop Power4Bio Provincie Zuid-Holland
  • Digitaliseringsoffensief MKB Amsterdam
  • Corporate Enterpreneurship – Dassault : programma versnelling innovatie start-ups
 

test

PimJansen

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.