Rico Grol

Adviseur

06-27 08 55 35

Profiel

Voor de maatschappelijke vraagstukken in de wereld bedenk ik graag vernieuwende oplossingen. Als bestuurskundige help ik organisaties door problemen integraal te benaderen. Ik zoek oplossingen door organisaties kritisch en breed te onderzoeken en goed naar alle partijen te blijven luisteren. Het is mijn passie om een duurzame leefomgeving te realiseren en daarom zet ik mij in om organisaties op het gebied van duurzaamheid, milieu, ruimtelijke ontwikkeling, energie, afvalbeheer en de Omgevingswet te adviseren.

Mijn missie? Slimme oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen

Ik krijg energie van samenwerking die resultaat oplevert voor álle betrokken partijen. Die coproductie zoek ik vooral in de publieke sector, maar ik beweeg me ook in de semipublieke en private sector. Het realiseren van een duurzame leefomgeving vraagt iedere dag om het aanpakken van nieuwe uitdagingen. Die uitdagingen ga ik met volle overtuiging aan en ik ben er altijd van overtuigd dat we samen nieuwe oplossingen kunnen vinden. Daarbij bedien ik me van een analytische blik en de nodige nieuwsgierigheid.

 

Mijn missie? Slimme oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen

Rico Grol, MSc

06-27 08 55 35

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.