Roland Heijnen

Adviseur

Profiel

Organisaties die weten welke bijdrage zij leveren aan de economie en samenleving van morgen. Organisaties waarin duurzaam handelen, vertrouwen en omzien naar elkaar vanzelfsprekend zijn. Zelfbewuste organisaties met de blik naar buiten, gericht op nieuwe kansen en mogelijkheden. Daar draag ik als adviseur, aanjager, vernieuwer en verbinder graag mijn steentje aan bij.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat geldt voor ondernemers, overheden én hun adviseurs.

Met mijn kennis, ervaring en vaardigheden help ik organisaties bij hun strategische veranderopgaven. Vaak werk ik in het publieke domein of in vraagstukken die een relatie hebben met ondernemerschap. Klanten typeren mij als “daadkrachtige en creatieve adviseur die met vernieuwende oplossingen komt voor complexe vragen”. Het nieuwe organiseren is voor mij een belangrijk uitgangspunt.

Als bestuursadviseur, gemeentemanager en voorzitter van een lokale politieke partij ben ik vertrouwd met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Als kwartiermaker ‘opgavegericht werken’ weet ik dat de tijd van het tekenen van hokjes en harkjes voorbij is. Echte verandering vraagt iets anders. Over de grenzen van de eigen organisatie kijken. Met ketenpartners samen oplossingen bedenken. Waarde creëren door cocreatie voor en met de klant. Dat is voor mij het nieuwe organiseren.

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat geldt voor ondernemers, overheden én hun adviseurs

drs. Roland Heijnen

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.