Sytske Valk

Adviseur

06 82 69 51 73

Profiel

Om de grote uitdagingen van onze tijd zoals de energietransitie en de hoge druk op de zorg aan te pakken, heb je voldoende personen nodig die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Deze aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan en móet beter georganiseerd worden.

Door overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven samen te brengen wil ik ervoor zorgen dat we als samenleving in staat zijn om dat soort grote uitdagingen aan te pakken. Vanuit mijn rol wil ik deze samenwerkingsverbanden initiëren en faciliteren om zo een bijdrage te leveren aan het succes ervan.

“Ik geloof dat door een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, we beter toegerust zijn om de grote uitdagingen van onze tijd op te lossen.”

Mijn vakinhoudelijke interesses liggen voornamelijk op het gebied van de aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt, publiek-private samenwerking en sociale inclusie. Als adviseur zoek ik naar manieren om samenwerkingen verder te brengen. Door in gesprek te gaan met alle stakeholders, altijd de doelstellingen voor ogen te houden en kritische vragen te blijven stellen, zorg ik voor een soepel proces met impact.

 

"Ik geloof dat door een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, we beter toegerust zijn om de grote uitdagingen van onze tijd op te lossen."

MSc Sytske Valk

06 82 69 51 73

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.