Gedragsbeïnvloeding

Onderzoek & Praktijk

KPLUSV onderzoekt

30/10/2018

Gedrag vertonen we allemaal. Voor veel organisaties is de vraag cruciaal hoe we gedrag kunnen beïnvloeden of zelfs sturen. Mensen handelen op basis van gewoonte en dergelijke gedragspatronen zijn met subtiele ‘nudges’ te beïnvloeden. KplusV helpt organisaties hun beleid en campagnes te verbeteren door gedrag te onderzoeken en interventietools aan te reiken. Daarover lees je hier meer.

Nudging en aansturing

Hoe krijgen we burgers en bedrijven duurzamer, socialer, veiliger of gezonder? Voor veel organisaties is de vraag cruciaal hoe we menselijk gedrag kunnen bijsturen. Overheden willen dat inwoners afval scheiden, veilig rijden en op tijd belasting betalen, bedrijven willen dat consumenten hun producten kopen. Zo heeft elke organisatie zijn eigen gedragsdoelstellingen.

Mensen handelen op basis van gewoonte en dergelijke gedragspatronen zijn met bewuste prikkels en met subtiele ‘nudges’ te beïnvloeden. Gedragsbeïnvloeding is wel complex en subtiel. Wat is de invloed van campagnes, de vormgeving van een stadshart of een website? Wat is de rol van de bestuurlijke context? Kennis van de menselijke psychologie en van beleid maken een systematische aanpak van beïnvloeding mogelijk. Die systematische aanpak ontwikkelt KplusV graag samen met jou. Wij helpen je doelgroepen in kaart te brengen, inclusief bewuste en onbewuste prikkels. Vanuit die kennis ontwikkelen we concrete interventies.

Wat doet KplusV?

Wij bieden onderzoek en advies op diverse manieren:

  1. Workshops gedragsbeïnvloeding, periodieke workshops over de algemene principes;
  2. QuickScan van huidige campagnes en beleid, met interne workshops;
  3. Maatwerk voor het ontwikkelen van interventies, op basis van gedegen onderzoek.

"Leren kennen van de (on)bewuste motivatie van mensen biedt kansen voor het duurzaam veranderen van gedrag."

Msc. Loes Nijskens

06-11 06 16 71

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.