Risico’s van publieke financiering? Provincie Utrecht deed onderzoek

Met gevalideerd referentiemodel als uitkomst

KPLUSV onderzoekt

19/05/2017

Vandaag de dag is de provincie niet langer een overheidsorgaan dat enkel subsidies verstrekt. Steeds vaker komen ook andere financieringsinstrumenten op tafel, zoals een lening, garantie of participatie vanuit een revolverend fonds. Zie het voorbeeld van de provincie Utrecht, die zo haar ambitieuze maatschappelijke doelen wil bereiken. Om de kansen en risico’s van deze publieke financiering scherp te krijgen, liet zij KplusV onderzoek ernaar doen.

Volgens adviseur Edwin Netjes hebben we dit zogenoemde Artikel 217a-onderzoek anders aangevlogen dan anders. “Normaal gesproken praten we met stakeholders en bestuderen we documenten, waarna we met een aanbeveling of handelingsperspectief komen. Nu zijn we begonnen met het handelingsperspectief: een werkwijze voor de betrokken beleidsmedewerkers. Hiervoor hebben we de belangrijkste argumenten van de provincie om te kiezen voor een financieringsinstrument, onder de loep genomen. Waaronder doelmatigheid en staatssteun, maar ook juridische en financiële overwegingen.”

Risicobereidheid versus risicoprofiel
“Die argumenten – lees: risicobereidheid – hebben we vervolgens in een model gegoten en afgezet tegen de risicoprofielen van de verschillende financieringsinstrumenten. Hiermee kun je als beleidsmedewerker elk argument het juiste gewicht meegeven en zo een instrument integraal beoordelen. En dat ook nog eens op een vrij eenvoudige en grafische manier. Het helpt je voor een casus in te schatten wat de kansen en risico’s per instrument zijn en wat dus de beste keuze is. Doordat we dit model hebben getoetst in een aantal casussen, beschikt de provincie nu over een gevalideerde tool.”

Samen zoeken, sleutelen en slijpen
“Van meet af aan is het onderzoek een gezamenlijke zoektocht geweest van de provincie en KplusV. Het doel was om tot een referentiemodel te komen, waarmee de provincie direct aan de slag kon. Daarom moest het aansluiten bij haar praktijk van risicomanagement en besluitvorming. En dat betekende dat we continu samen hebben gesleuteld en geslepen aan het model.”

Volgens provinciaal concernadviseur Michael Regenboog is het de provincie Utrecht en KplusV gelukt om grip te krijgen op een complex vraagstuk. “Het referentiemodel helpt ons écht. Als professionals van de provincie kunnen we de discussie over de inzet van financiële instrumenten nu voeren op basis van goed onderbouwde argumenten.”

Meer weten?
Benieuwd naar het volledige rapport van ons onderzoek ‘Risicobeheersing financiële instrumenten’? De Commissie Bestuur, Europa en Middelen van de provincie Utrecht boog zich er eerder dit jaar over en publiceerde het op haar site.

Wil je als provincie zelf de kansen en risico’s van publieke financiering in beeld krijgen? Bijvoorbeeld met een op maat gemaakt referentiemodel? Onze adviseurs Edwin Netjes en Laura Berger werken er graag aan mee.

Lees ook eens onze eerdere publicatie ‘Publieke financiering onderzocht: nut en noodzaak van instrumentarium’.

De kansen en risico's van publieke financiering onderzoeken? We helpen graag

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs