Rekenkameronderzoek

De kern van rekenkameronderzoek bestaat uit drie klassieke vragen: is beleid doeltreffend, doelmatig en rechtmatig? Volgens ons kun je die vragen alleen goed beantwoorden als je ze vanuit verschillende perspectieven belicht én over gedegen inhoudelijke kennis beschikt. Lees meer

KplusV zoekt daarom in de voorbereiding, uitvoering en presentatie van het onderzoek naar betrokkenheid en draagvlak. We bekijken elk vraagstuk zowel vanuit bestuurders en ambtenaren van gemeente, provincie of waterschap als vanuit externe stakeholders. Zodat het onderzoek maximaal bruikbaar is en niet in een bureaula verdwijnt. Onze brede expertise in het sociaal domein, de duurzame economie, financiering en het openbaar bestuur voegt daaraan inhoudelijke waarde toe.

Enkele opdrachtgevers

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Randstedelijke Rekenkamer

Betrokken adviseurs