Actueel voor rekenkameronderzoek: effectief vluchtelingenbeleid

Met speciale aandacht voor ketensamenwerking

KPLUSV onderzoekt

08/09/2016

De huisvesting, integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders. Het staat hoog op de agenda van de landelijke, regionale en gemeentelijke politiek. Beleid hiervoor vergt inzicht in de problematiek en een corresponderende aanpak. Hoe je dit goed op poten zet én houdt? Door er bijvoorbeeld rekenkameronderzoek naar te doen.

Vooral provincies en gemeenten hebben allerlei vragen over effectief vluchtelingenbeleid. Hoe kun je bijvoorbeeld slim met elkaar en met maatschappelijke organisaties samenwerken? Welke maatregelen kun je als provincie nemen om gemeenten en lokale partijen te ondersteunen bij het integratievraagstuk? Hoe regel je als gemeente huisvesting nu de automatische voorrang voor statushouders is afgeschaft? En op welke manier treed je überhaupt met hen in contact?

KplusV onderzocht onlangs voor de provincie Gelderland welke wensen gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben voor de integratie van statushouders. Het gros van de ondervraagden vindt extra provinciale support daarbij erg welkom, want de juiste tools en middelen ontbreken. Opvallend is daarnaast dat de meeste gemeenten geringe weerstand ervaren bij de vluchtelingenparticipatie. Hun vragen: wat is er nodig om het juiste draagvlak onder burgers te creëren, hoe organiseer je dat en hoe richt je je beleid daar doeltreffend op in? Rekenkameronderzoek kan dit soort vragen beantwoorden en zo handvatten meegeven om goed beleid te ontwikkelen en aan te scherpen.

Hulp daarbij nodig?
Het KplusV-team bestaat niet alleen uit ervaren onderzoekers, maar ook uit inhoudelijke experts. Zoals Laura Berger. Volgens haar vraagt het vluchtelingenvraagstuk primair om een langetermijnvisie: “Natuurlijk begint het bij het acute probleem: de noodopvang van vluchtelingen. Maar de fase erna heeft nog meer aandacht nodig: een woning, onderwijs, werk en zorg voor statushouders. Ketensamenwerking is dan essentieel. Want alleen met de juiste verbindingen tussen de gemeente en werkgevers, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorgorganisaties én de statushouders kun je dit complexe vraagstuk ontrafelen.”

“Ons oog voor samenwerking zie je ook duidelijk terug in onze rekenkameronderzoeken”, vervolgt onderzoeker Laura Berger. “Intern, doordat onze onderzoeksteams standaard bestaan uit zowel een inhoudelijke als een methodische deskundige. Maar vooral natuurlijk ook extern. Bij elk onderzoek betrekken we zo veel mogelijk stakeholders. Dat doen we in bijvoorbeeld enquêtes en interviews onder provincies, gemeenten, maatschappelijke partners, burgers en statushouders.”

Meer weten?
Wil je als gemeentelijke of provinciale rekenkamer onderzoek doen naar effectief vluchtelingenbeleid? Laura Berger en Geert van Dijk vertellen je graag heel veel meer over onze aanpak.

Lees ook eens onze recente publicaties over rekenkameronderzoek en over vluchtelingen en statushouders:
Kansen vergroten in arbeidsparticipatie statushouders
Uitdaging voor gemeente: statushouders zonder voorrang huisvesten
Werk zorgt voor snellere en betere integratie statushouder
‘Integratie van vluchtelingen? Werk samen met werkgevers’
Rekenkameronderzoek? Betrek in- én externe stakeholders

Rekenkameronderzoek doen naar effectief vluchtelingenbeleid? Ik help graag

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.