Kijk op duurzaamheidsbeleid decentrale overheid? Met rekenkameronderzoek

Meerdere thema's en aanvliegroutes zijn mogelijk

KPLUSV onderzoekt

20/09/2016

Duurzaamheid en circulaire economie krijgen weer topprioriteit van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en kenniswereld. En de ambities zijn hoog. Elke partij is belangrijk en samenwerking onontbeerlijk. Met gemeenten, provincies en waterschappen als onmisbare schakel. Maar doen deze decentrale overheden wel de juiste dingen? Gebeurt dat goed? En levert het de gewenste resultaten op? Het zijn bij uitstek vragen voor rekenkameronderzoek.

Duurzame hoofdrol
Volgens duurzaamheidsexpert Eric Copius Peereboom is er voor decentrale overheden een cruciale rol weggelegd bij energiebesparing, duurzame energieopwekking en grondstoffenrecycling, maar ook bij duurzaam en circulair inkopen. “Zij zijn de perfecte link tussen burgers, bedrijven, kennisinstellingen en het rijk, en kunnen zo samen met hen aan duurzaamheid en circulaire economie bouwen. Provincies maken zich bijvoorbeeld hard voor maatschappelijk groenbeheer, warmtenetten en duurzame mobiliteit. Gemeenten op hun beurt stimuleren duurzame energie met windmolens, zonnepanelen, energieneutrale woningen en klimaatadaptiemaatregelen in de openbare ruimte. Terwijl waterschappen onder meer druk zijn met biogas uit rioolslib en berm- en oevermaaisel.”

Van doel tot resultaat
Maar hoe effectief en efficiënt zijn deze decentrale overheden in hun beleid voor meer duurzaamheid en een circulaire economie? Rekenkamercommissies kunnen er onderzoek naar doen. Onderzoeker Roel Bottema ziet meerdere aanvliegroutes: “Zo kun je de beleidsdoelstellingen zelf onder de loep nemen. Wat zijn die doelstellingen precies, welke financiële kaders gelden ervoor en zijn ze consistent, concreet en meetbaar geformuleerd? Of kijk eens naar de uitvoering van het beleid. Hoe is dat georganiseerd, welke rol heeft gemeente, provincie of waterschap hierin en hoe zijn externe partners erbij betrokken? En het is natuurlijk interessant om te analyseren wat de resultaten zijn van het duurzaamheidsbeleid, hoe je het doet ten opzichte van anderen en welke lessen je daaruit kunt trekken.”

Support nodig?
Wil je als rekenkamer het beleid doorlichten, dat je gemeente, provincie of waterschap heeft rondom duurzaamheid en circulaire economie? KplusV kan helpen goede vragen te stellen én goede antwoorden te krijgen. In elke fase van de beleidscyclus. Dat doen we altijd met een team van ervaren onderzoekers en inhoudelijke deskundigen. Roel en Eric vormen zo’n combinatie bij rekenkameronderzoek naar duurzaamheidsbeleid. Zij kunnen je dus ook alles vertellen over onze aanpak.

Nu alvast meer lezen over duurzaamheid, circulaire economie en (rekenkamer)onderzoek? Zie onze eerdere publicaties:
Goed rekenkameronderzoek kent meerdere perspectieven
Onderzoek wijst uit: ministerie werkt goed aan duurzaamheid
Evaluatie laat zien: Milieu Centraal doet het goed én kan nog beter
Zwerfvuil Vlaanderen kost jaarlijks 61,5 miljoen
Circulaire economie: antwoord op uitdagingen gemeenten
Uitdagend, maar uitvoerbaar: als overheid 10% circulair inkopen

Als rekenkamer duurzaamheidsbeleid doorlichten? Ik help graag mee

Roel Bottema, MSc

06-27 08 55 09

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.