Duurzame economie en leefomgeving

Grondstoffen worden steeds schaarser en klimaatveranderingen manifester. Als samenleving moeten we dit aanpakken en herorganiseren. Zo kunnen gemeenten het tij keren door de huidige lineaire economie te transformeren in een circulaire economie. Het maximale behoud van het aanwezige ‘kapitaal’ staat hier voorop; voor zowel materialen als mensen en geld.

KplusV bedenkt maatwerkoplossingen voor én met overheden, organisaties, bedrijven en regio’s, zodat zij hun duurzame ambities kunnen waarmaken. Door ondernemerschap, technologieën, innovaties, kennis en natuurlijke hulpbronnen te bundelen, bereik je het meest voor je lokale leefomgeving. Niet alleen milieuwinst, maar ook nieuwe inkomsten, kostenbesparing, een hogere bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Welke rol wij pakken? We ontwikkelen, implementeren en toetsen beleid, begeleiden processen en organisaties, en smeden allianties en ketensamenwerkingen. Daarnaast stellen we met vergunningverlening, toezicht en handhaving de juiste kaders en onderzoeken we kansen voor bijvoorbeeld afval, grondstoffen en buitenruimte.

Enkele opdrachtgevers

 • Gemeente Lochem
 • Gemeente Pijnacker
 • O.L.A.Z.
 • Randstedelijke Rekenkamer
 • Rijkswaterstaat van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Afvalfonds verpakkingen
 • Port of Rotterdam
 • OVAM
 • RMN Reinigingsbedrijf Midden Nederland
 • Circulus Berkel