Onrust in wereld van kunststofverpakkingen; wat doe je als gemeente?

Adviseur Niels Ahsmann deelt kennis en tips

Mijn kijk op

18/01/2017

Het is onrustig in de keten voor kunststofverpakkingen. Zo raakt de markt van het gesorteerd kunststofafval verzadigd en kent een aantal monostromen te weinig toepassingen. Ontwikkelingen die gevolgen hebben voor alle betrokken partijen, waaronder gemeenten. Zij staan als ketenregisseur tussen het verpakkend bedrijfsleven, de sorteerders en de recyclers. Adviseur Niels Ahsmann geeft zijn kijk op deze actualiteit.

“Een van de uitdagingen waarmee zowel gemeenten als sorteerders op dit moment kampen, is de almaar groeiende stapel PET-trays. Het is ideaal verpakkingsmateriaal voor de houdbaarheid van producten, maar lastig om te recyclen. Gemeenten en sorteerders raken de trays niet kwijt. En geen afzet betekent geen vergoeding over deze afvalstroom. Terwijl de kosten voor inzameling, transport en sortering wel al zijn gemaakt. Iets wat de beide partijen dus direct in de portemonnee voelen. Deze problematiek staat inmiddels hoog op de nationale agenda en wordt besproken met de verschillende ketenpartners. Maar totdat hier de besluiten vallen, blijf je als gemeente voor een dilemma staan.

En dan is er nog de discussie over het grote aandeel ‘niet-verpakkingen’ in het kunststofverpakkingsmateriaal. Onlangs hebben gemeenten te horen gekregen dat zij pas uitbetaling uit het Afvalfonds Verpakkingen ontvangen als het aantal niet-verpakkingen aantoonbaar onder het minimum ligt. De VNG en het Afvalfonds zijn inmiddels met elkaar in gesprek om tot passende oplossingen te komen.”

Extra inzet op burgervoorlichting
“Wat kun je als gemeente ondertussen doen om die hoeveelheid niet-verpakkingen te reduceren? Bijvoorbeeld door burgers beter voor te lichten over de juiste manier van afvalscheiding. We zijn met elkaar al goed op dreef om kunststofverpakkingen te scheiden, maar kunnen zeker nog een kwaliteitsslag maken. Burgervoorlichting helpt daarbij. Om die zo effectief mogelijk op te tuigen, heeft het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) een aantal slimme suggesties onder elkaar gezet.”

Nog hogere kosten vóór zijn
“Sta daarnaast stil bij wat de enorme voorraadberg kunststofverpakkingsmateriaal en de erg ongunstige afzetmarkt uiteindelijk doen met je sorterings- en vermarktingstarieven. Voor sorteerders betekenen beide ontwikkelingen flinke voorraadkosten. In nieuwe aanbestedingen zullen ze die doorberekenen aan gemeenten, wat leidt tot hogere kosten voor het sorteren en afzetten van kunststofafval. Het is dus verstandig om daarop te anticiperen en de huidige contractvoorwaarden waar mogelijk te verlengen. Als je toch opnieuw de markt op moet, doe dan je voordeel met onze quickwins.”

Support nodig?
Wil je als gemeente aan de slag met de huidige afvaluitdagingen? We kunnen ons voorstellen dat extra denkkracht welkom is in deze complexe markt. Vraag er onze adviseurs Niels Ahsmann, Aiko Klein en Albert Bakker eens naar.

Lees ook de geactualiseerde handreiking van de NVRD en het LCKVA, die je gidst door de onderwerpen, afwegingen en keuzes voor de sortering en vermarkting van kunststofverpakkingsmateriaal. KplusV zette deze handreiking op papier.

Handreiking Sorteren en vermarkten kunststofverpakkingsmateriaal

Denkkracht nodig bij huidige afvaluitdagingen? Weet ons te vinden

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs