Port of Rotterdam gaat strijd aan met scheepsafval op zee

Hoe? Louis Rings en Joost de Waard deden er innovatief onderzoek naar

In gesprek met

19/05/2016

Het is een doorn in het oog van velen: het scheepsafval in onze zeeën en op onze stranden. Met de Green Deal Scheepsafvalketen willen meerdere Nederlandse partijen het tij keren. Zoals Port of Rotterdam. Het havenbedrijf onderzocht de afgelopen tijd of een standaardafvalcontainer het zwerfvuil op zee kan indammen. Adviseurs Albert Bakker en Joost de Waard tekenden voor de begeleiding van dit onderzoek.

“Medio vorig jaar benaderde het Rotterdamse havenbedrijf KplusV met de vraag hoe het zijn afvalinzameling slimmer – en daarmee duurzamer – kan maken. En hoe het ervoor kan zorgen dat zeeschepen de mogelijkheden om afvalstoffen af te geven, optimaal gebruiken. Om dit goed te beantwoorden en voldoende draagvlak te creëren, moesten we alle hoofdrolspelers aan tafel zien te krijgen. Van het havenbedrijf zelf tot zijn collega’s in Amsterdam en Antwerpen. Van de zeevarende reders en de scheepsafvalinzamelaars tot hun brancheverenigingen. En van de vereniging van scheepsbenodigdheden tot de Inspectie Leefomgeving en Transport en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Oftewel: van beleid tot praktijk”, omschrijft Albert de start van het traject.

Vizier op toekomst met reframing
Joost vervolgt: “Alle stakeholders spraken we eerst een-op-een, zodat we ieders belang, bijdrage en kennis scherp voor ogen hadden. Vervolgens bogen we ons samen over een gedegen analyse van het scheepsafvalprobleem en een werkbare oplossing hiervoor. Tijdens deze gezamenlijke sessies werkten we met een innovatieve methode: ‘reframing’ of herkadering. Zo konden we heel gestructureerd met elkaar naar belangrijke toekomstige ontwikkelingen kijken. Niet alleen op technisch, demografisch, economisch en politiek vlak, maar ook cultureel, sociologisch, psychologisch en filosofisch ingestoken. Het hielp ons om voor het vraagstuk van Port of Rotterdam tot één samenhangende, lang houdbare slotsom te komen.”

Volgens Ron van Gelder, adviseur van het havenbedrijf, was deze werkwijze erg effectief. “We overzien nu beter de inzameling van scheepsafval en de gehele keten daaromheen. En we hebben eens verder de toekomst ingekeken dan we gewend zijn in de scheepvaart. Geen kortetermijnacties dus, maar een langetermijnstrategie.” Sibrand Hassing, director Fleet Operations van Holland America Line, benadrukt het belang van een dergelijk onderzoek: “Het is het begin van een schone zee. In de cruise-industrie is dit écht een grote plus voor het product. Want zonder schoon water geen tevreden klanten.”

Essentieel: ander gedrag
De voornaamste onderzoeksconclusie was overduidelijk dat een gedragsverandering nodig is om scheepsafval efficiënter in te zamelen. Zowel aan boord van de schepen als in de havens. Bovendien moet het scheiden van afval makkelijker en herkenbaarder worden; bijvoorbeeld door een uniforme kleurcodering die wereldwijd geldt. Een technische tool als de standaardafvalcontainer werkt nu niet, omdat het er op de schepen en in de havens te verschillend aan toegaat. Deze en de andere resultaten worden op dit moment in Rotterdam én in internationaal verband besproken.

Meer weten?
Over dit onderzoek? Of wat KplusV kan betekenen voor jouw scheepsafvaluitdaging? Neem dan eens contact op met onze adviseurs Joost de Waard of Albert Bakker. Zij gaan graag op zoek naar vernieuwende oplossingen. Hiervoor zetten zij hun kennis van afval en grondstoffen in, hun ervaring met zeevaartprojecten, hun netwerk aan relevante stakeholders en hun affiniteit met innovaties.

Aan de slag met jouw afvaluitdaging? Ik help graag mee

ir. Joost de Waard

06-27 08 55 39

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs