Blik op de toekomst van afvalverwerking

Vier tips en inventarisatie maatregelen

Onze tips

19/05/2020

Eind dit jaar worden gemeenten voor het eerst afgerekend op de VANG-doelstellingen. 100 kg restafval en 75 procent scheidingspercentage lijken helaas voor veel gemeenten nog ver weg. Voorlopig is een echt circulaire economie dus nog ver weg en blijven we zitten met restafval dat verwerkt moet worden. Welke afwegingen en ontwikkelingen spelen er allemaal rondom restafvalverwerking?

  1. Ruimte op de afvalmarkt

    Eén verandering ten opzichte van vroeger is de beschikbare capaciteit op de markt. Waar overcapaciteit voorheen zorgde voor lage prijzen, lijkt er nu weinig ruimte bij afvalverwerkers door de toename van de afvalimport (met name Brits afval) en de overige lopende contracten. Het is echter de vraag hoe lang dit zo blijft. Afvalverwerkers zijn niet bang voor de Brexit, maar wel voor de importheffing die dit jaar is ingevoerd. Recente juridische procedures van afvalverwerkers illustreren dat verwerkers weer meer naar Nederlands afval kijken. En dat kan goed zijn voor de toekomstige verwerkingstarieven.

  2. Meer duurzaamheid

    Duurzaamheid, specifiek het verminderen van de CO2-uitstoot, is de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel geworden van het beleid. Afvalverwerking kan hierbij een belangrijke rol spelen. Bij de verwerking van restafval praten we namelijk over tonnen CO2. Deze uitstoot kan verminderd worden door onder andere efficiëntere energie- of warmte-opwekking, CO2-afvang en (na)scheiding van grondstofstromen. Met de toenemende vraag naar duurzaamheid neemt ook de vraag naar deze technieken toe. Nascheiding in bijzonder is populairder aan het worden bij gemeenten die kampen met inefficiënte PMD-inzameling.

  3. Nieuwe verwerkingstechnieken

    De afgelopen jaren hebben meer partijen het heft in eigen hand genomen voor het realiseren van nieuwe verwerkingstechnieken. Voorbeelden zijn Cure, dat heeft geprobeerd om met het Deense DONG een installatie voor natte nascheiding op te zetten, en de waste-to-chemicals fabriek in Rotterdam. Het opzetten van zulke grootschalige initiatieven is echter niet eenvoudig gebleken. De roep om initiatieven wordt echter wel aangewakkerd door de omstandigheden op de afvalmarkt en de steeds luidere roep om circulariteit.

Weloverwogen strategie

Al met al vraagt de huidige afvalmarkt om weloverwogen strategie die aansluit bij praktische uitgangspunten van afvalinzameling en de bestuurlijke context. Voor iedere gemeente of gemeenschappelijke regeling zijn deze aspecten en de balans daartussen anders. Wel is nu al duidelijk dat nieuwe aanbestedingsvormen, verwerkingstechnieken en samenwerkingsverbanden nodig zijn om te komen tot een écht circulaire economie.

Dit artikel is een samenvatting van een groter artikel dat in maart gepubliceerd is in GRAM, het vakblad van de NVRD.

"Ik haal energie uit het bij elkaar brengen van enthousiaste mensen, innovatieve technieken en een stevige duurzame visie."

Douwe Huitema, MSc

06-27 08 55 47

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs