Circulaire ambachtscentra

Overal in Nederland wordt hard gewerkt aan nieuwe methoden voor het beter scheiden van huishoudelijk afval. Hierdoor ontstaan ‘zuivere’ stromen die als materiaal of product hergebruikt kunnen worden. Zo wordt steeds meer afval gered uit de verbrandingsoven. Met een circulair ambachtscentrum wordt het hergebruik van producten binnen een gemeente optimaal gefaciliteerd.

Wat is een circulair ambachtscentrum?

De ‘afvalstort’ zoals de milieustraat, afvalbrengstation en afval-aanbiedstation vaak in de volksmond wordt genoemd, kan door een innovatieve transformatie een prachtig product en grondstof centrum worden. Door de milieustraat fysiek (of desnoods alleen logistiek) te combineren met één of meerdere werkplaatsen en winkels ontstaat een circulair ambachtscentrum. Afgedankte producten en materialen worden daar eerst aan een ‘keuring’ onderworpen waarmee herbruikbare producten worden gered uit de afvalcontainers. De ‘geredde’ producten en materialen worden doorgegeven aan de werkplaatsen en winkels die onderdeel uitmaken van het circulaire ambachtscentrum.

Circulaire ambachtscentra kunnen klein van omvang zijn, maar ook zeer uitgebreid met bijvoorbeeld kringloopwinkels, fietsenmakers, wit- en bruingoedreparateurs, educatieve centra, naaiateliers, sociale werkvoorziening, kunstenaarsateliers en een horecagelegenheid. Dit alles om het aantrekkelijk te maken om zo veel mogelijk huishoudelijk ‘afval’ een tweede leven te geven en een grote stap te zetten richting de circulaire economie.

Hoe realiseer ik een circulair ambachtscentrum?

Daar helpen wij u graag bij. Het realiseren van een circulair ambachtscentrum is vooral een kwestie van de juiste partijen bij elkaar aan tafel krijgen en gezamenlijk een sluitende businesscase opstellen. Zo moet de afvalverwerker in een gemeente deze nieuwe stroom faciliteren, moet de gemeente er bekendheid aan geven en moeten onderwijsinstellingen, werkvoorziening en het (ambachtelijke) bedrijfsleven worden aangehaakt. KplusV werkt bij de realisering van een circulair ambachtscentrum in een gemeente met een gestructureerd proces dat bestaat uit de volgende stappen:

  1. De droom. Gemeentelijk ambitieniveau bepalen.
  2. Partnerschap. Lokale partnerschappen vormen waarmee win-winsituaties worden gecreëerd.
  3. Concretiseren. Met partners (sociale) businessplannen opstellen.
  4. Realiseren. Innovatieve aanbesteding begeleiden om een toekomstbestendige milieustraat te realiseren.

Circulair ambachtscentrum in uw gemeente?

Wilt u ook de milieustraat ombouwen van brengvoorziening naar een producten- en materialenkringloop waar gebracht, gewerkt, geleerd, gerepareerd, gehaald en gekocht kan worden? Wilt u ook dat inwoners, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet), onderwijs, bedrijfsleven en de overheid “werk maken van afval” en samenwerken aan de lokale circulaire economie? Neem dan contact op met een van onze collega’s of vul onderstaand formulier in. We gaan graag eens vrijblijvend het gesprek aan om wensen en mogelijkheden voor een circulair ambachtscentrum in uw gemeente te verkennen.