Circulair bouwen

Wist je dat de bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40 procent van al het afval? Om te komen tot een volledig circulaire economie in 2050, waarbij geen afval meer bestaat, betekent dit dat een grote verantwoordelijkheid bij de bouwsector ligt. Bij KplusV dragen we vanuit inhoudelijke expertise en verbindende kracht bij aan de transitie naar circulair bouwen.

Onderzoek

Dit doen we vanuit meerdere invalshoeken. Onder meer door het uitvoeren van onderzoek in opdracht voor de Europese Unie, waarmee we toe willen groeien naar een circulaire bouwsector zonder afval in alle lidstaten. Dit gebeurt onder de paraplu van het vierjarige project ‘CINDERELA’. Gezamenlijk met partners uit een achttal andere Europese landen bouwen we aan een digitaal platform dat ondernemers en overheden in verschillende Europese landen in staat stelt om hun ‘best practices’ te delen en van elkaar te leren over circulaire bouwtechnieken, businessmodellen en versnellingsmaatregelen. Over dit onderzoeksproject kun je hier meer lezen.

Initiëren en verbinden

Daarnaast zijn wij ook actief als initiërende, verbindende en coördinerende partij bij de transitie naar de circulaire bouweconomie onder meer als lid van de Cirkelstad coöperatie. Vanuit onze eigen nieuwsgierigheid pakken we een voortrekkersrol waarbij we andere partijen stimuleren om in te zetten op de transitie naar een circulaire bouwsector. Echter, er gebeuren ook al ontzettend veel gave dingen, het bundelen van separate krachten tot een samenwerkingscoalitie is voor ons een belangrijk uitgangspunt om de transitie te kunnen laten versnellen.

Vanuit deze rol zijn we onder meer betrokken bij:

  • Het opzetten van bouwkringlopen;
  • De ontwikkeling van het Omgevingsregister, in samenwerking met Madaster;
  • Het opzetten van een bouwprogramma op provinciaal niveau;
  • Het begeleiden van aanbestedingen in de bouwsector.

Wil je meer weten over onze projecten in de bouwsector? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.