Circulair inkopen met Rapid Circular Contracting

Verslag discussietafel – deel 1

Zo doen we dat

16/05/2019

Op woensdag 8 mei waren vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en kennisinstellingen te gast bij KplusV in Rotterdam om te praten over circulaire economie. Eén van de thema’s die werden aangestipt is Rapid Circular Contracting (RCC). Hierbij een kort verslag van de uitkomst daarvan.

Circulair inkopen wordt door vele gezien als een van de belangrijke instrumenten om de transitie naar de circulaire economie te maken. Om marktpartijen echt uit te dagen meer circulair te gaan ontwerpen en ondernemen zullen de opdrachtgevers vaker de circulaire muziek op moeten zetten door middel van circulair aanbesteden. Echter blijkt volgens de deelnemers dat je in de praktijk nog tegen allerlei dingen aanloopt, hoe ga je bijvoorbeeld om met de juridische eigendomsstructuur wanneer je iets ‘as-a-service’ inkoopt en hoe vraag je uit op ambities in plaats van op meer kwantitatieve variabelen (zoals kosten)?

Wat tijdens de discussie duidelijk naar voren kwam is dat opdrachtgevers niet in hun eentje het circulaire wiel moeten proberen uit te vinden maar hier ook juist de kennis van de markt bij te gebruiken. RCC biedt hier een prima mogelijkheid voor door in een vroeg stadium van het traject de opdrachtnemer al binnenboord te halen via een aanbesteding en dan samen met deze partij de circulaire oplossing uit te werken. Gunnen op ambities noemen we dat.

Onder de deelnemers van de discussietafel was groot enthousiasme om werk te maken van circulair inkopen. Zo is het van belang om veel nieuwe best practices te ontwikkelen en hier ook van te leren. Een concreet gevolg hiervan: daags na de bijeenkomst zijn een aantal deelnemers in aanbestedingskalender gaan kijken welke aanbestedingen zich lenen voor circulair inkopen. Ook gaan een aantal deelnemers de samenwerking aan met andere overheden, om vanuit die samenwerking meer impact te realiseren.

Kortom: het heeft er alle schijn van dat er daden volgen op woorden! Wil je ook ambities omzetten in daden? Niels Ahsmann gaat graag het gesprek met je aan.

Mijn missie? Meewerken aan én meedenken over de duurzame wereld van morgen

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.