Circulaire economie: van ambitie naar uitvoering

KplusV en de week van de circulaire economie (5/5)

Zo doen we dat

19/01/2018

Bij KplusV werken we elke dag aan circulaire economie. Wij bedenken innovatieve oplossingen en passen ze toe met onze klanten. Met overheden, organisaties en regio’s realiseren we scherpe duurzaamheidsambities. Deze week is de week van de circulaire economie. Des te meer reden om met jou te delen hoe wij elke dag werken aan de circulaire economie. Daarom publiceren wij deze week elke dag een blog over onze actuele werkzaamheden en projecten op het gebied van circulaire economie. Vandaag over hoe wij overheden ondersteunen om van ambitie tot uitvoering te komen in de circulaire economie.

Landelijke ambities, lokale uitvoering

Steeds vaker ondersteunt KplusV overheden bij het opstellen van strategische verkenningen, ambitiedocumenten, programma’s en actieplannen op het gebied van circulaire economie. En dat is niet zo vreemd, want de Europese Unie en de Rijksoverheid zetten vol in op de transitie naar een circulaire economie, en spreken overheidsorganisaties aan om deze transitie maximaal te ondersteunen. De wijze waarop overheden dit invullen krijgt deels richting door landelijke plannen en maatregelen, zoals het Rijksprogramma Circulaire Economie en de vijf transitieagenda’s. Maar voor circulaire economie bestaat geen standaard format, dat je lokaal uitrolt of kopieert. Daarvoor is vertaling nodig van landelijke ambities naar lokale uitvoering op basis van de specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld de economisch sterke sectoren, de mate van stedelijkheid, de aanwezigheid van grondstoffen, politieke ambities en lokale opgaven.

Strategische verkenningen circulaire regio’s

Zo begeleiden wij momenteel een gemeente die, ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode, het nieuwe college wil inspireren met een visie op de circulaire stad, waarin meerdere transitieopgaven zijn geïntegreerd, waaronder circulaire economie. In deze verkenning bouwen we aan mogelijke routes naar een circulaire stad vanuit lokale, bestaande kaders. Analyse van vigerend beleid en lopende programma’s bepalen het startpunt. De ambities vanuit de lokale politiek bepalen de horizon.  De route van startpunt naar ambitie bepalen we samen met medewerkers van de gemeente en stakeholders uit de regio, die we aanspreken op hun eigen kennis, autoriteit en enthousiasme.

Circulair maken van de eigen bedrijfsvoering

Ook in het circulair maken van de eigen bedrijfsvoering gaan we op deze wijze te werk. Wij begeleiden momenteel een provincie die graag programmatisch invulling wil geven aan ‘het goede voorbeeld’. Hun ambitie om een circulaire provincie te worden, vertalen we naar een agenda om hun eigen organisatie circulair te maken. Aan de agenda ligt een nulmeting ten grondslag, met onder andere een grondstoffenanalyse, een inkoopanalyse en een meting van het bewustzijn bij medewerkers op circulaire economie. De nulmeting vormt de basis voor een kansenkaart voor de organisatie. De vertaling van de kansenkaart naar de agenda doen we in nauwe co-creatie met de organisatie; zowel medewerkers, bestuur en politiek denken mee en dragen ideeën aan. Want juist dan, wanneer zij zelf hun aanpak bepalen op basis van expertise, autoriteit en enthousiasme, krijgen kansen draagvlak. Zo ontstaat een breed pakket aan gedragen acties: van acties die uitdagen, voorschrijven, richting geven, faciliteren of borgen tot acties waarmee succesvolle resultaten een podium krijgen. En dit kan weer als vliegwiel dienen om een circulaire bedrijfsvoering verder te versnellen.

Wil je als overheidsorganisatie ook van ambitie naar uitvoering in de circulaire economie en is ondersteuning daarbij welkom? Onze adviseurs Karlijn Bakker en Bas Grol helpen je graag verder op weg. Bel of mail hen eens.

Met passie en daadkracht maak ik het verschil voor milieu- én mensgerelateerde thema's

Karlijn Bakker BSc

06-27 08 55 08

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs