Circulaire economie: geen woorden maar daden!

Vanuit vier perspectieven op zoek naar meer circulariteit

Zo doen we dat

13/05/2019

Op woensdag 8 mei hadden zich in het iconische Groot Handelsgebouw in Rotterdam belangstellenden verzameld voor een kennisdeling over circulaire economie. Onder andere MVO Nederland, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en KPN deelden hun perspectieven én acties op het gebied van circulaire economie.

Hendrik van de Meulen van KplusV trapt af met een overzicht van de trends die leiden tot de groei van  circulaire economie. KplusV helpt organisaties op diverse manieren om hun circulaire ambities concreet te maken. Voorbeelden zijn RCC: circulair inkopen, financiering van circulaire businessmodellen, het verduurzamen van organisaties zelf en werken aan duurzaam gedrag bij doelgroepen.

KplusV-directeur Hendrik van der Meulen trapt af

Maikel Kishna, onderzoeker bij het PBL, schetst wat circulaire economie precies is en hoe het in Nederland gepraktiseerd wordt. Naast dat circulaire economie heel innovatief en vernieuwd kan zijn, vind je circulariteit ook in alledaagse zaken. Sterker nog; de meeste circulaire economie bestaat nu uit de reparatie van producten en alles dat de levensduur van producten verlengt. Slechts twee procent(!) van alle circulaire initiatieven is innovatief van aard.

Namens MVO Nederland biedt Maria van der Heijden een alternatief perspectief op het heersende beeld van startups en innovatie als het op circulariteit aankomt. Sociale innovatie levert meer bijdrage aan de transitie naar de circulaire economie dan technologische innovatie.

In verschillende themasessies werd ingegaan op deelonderwerpen.

Derde gastspreker was Jeroen Cox, Manager Energie & Milieu bij KPN. Hij neemt ons mee in het praktische reilen en zeilen van de circulaire ambities en praktijk van KPN – dat sinds 2015 voor eigen gebruik energieneutraal is. Sindsdien kijkt het bedrijf naar buiten en probeert zij producten en processen waarbij zij slechts betrokken is meer circulair te maken. Dat levert een boeiend perspectief op van de zeer praktische kanten van circulariteit en hoe tot circulaire daden te komen.

De presentaties van Maikel Kishna (PBL), Maria van der Heiden (MVO), Jeroen Cox (KPN) en Hendrik van der Meulen (KplusV) kun je hier bekijken.

Verder praten?

Wil je meer weten over circulaire economie of ben je zoek naar de juiste partners op weg naar meer circulariteit? Laat gerust een reactie achter.

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.