Circulaire Economie in het Onderwijs

KplusV en de week van de circulaire economie (3/5)

Mijn kijk op

17/01/2018

Bij KplusV werken we elke dag aan circulaire economie. Wij bedenken innovatieve oplossingen en passen ze toe met onze klanten. Met overheden, organisaties en regio’s realiseren we scherpe duurzaamheidsambities. Deze week is de week van de circulaire economie. Des te meer reden om met jou te delen hoe wij elke dag werken aan de circulaire economie. Daarom publiceren wij deze week elke dag een blog over onze actuele werkzaamheden en projecten op het gebied van circulaire economie. Eerdere bijdragen gingen over het CIRCLES cluster en duurzaam aanbesteden. Vandaag over circulaire economie en onderwijs.

Een volledig circulaire economie in 2050?

Nederland heeft de ambitie uitgesproken in 2050 volledig circulair te zijn. Vanzelfsprekend heeft dit grote impact op de arbeidsmarkt en ook op onderwijs. Met de transitie naar een circulaire economie krijgt duurzaamheid een steeds grotere rol binnen het onderwijs. Een trend die we bij KplusV duidelijk terugzien in de vraagstukken die binnen het mbo leven. Vooral bij de technische opleidingen speelt dit thema. Binnen agrarische, automotive en bouwopleidingen komen duurzaamheid en circulaire economie steeds prominenter naar voren.

NEXT-education

Het landelijke aanjaagteam voor duurzaamheid in het mbo – aangestuurd door KplusV – begint op stoom te komen. Samen met partners Leren voor Morgen, Katapult, Het Groene Brein ROOTS en Duurzaam MBO, stimuleren wij zo duurzaamheid in het mbo. Bijvoorbeeld door de organisatie van een landelijke werkconferentie voor docenten en projectleiders uit het mbo die zich inzetten voor duurzaamheid. Deze conferentie, NEXT-education, vindt plaats op 15 maart in Kasteel Groeneveld in Baarn. Deze bijzondere dag staat in het teken van het inspireren maar vooral ook het activeren van professionals om het mbo toekomstbestendig te maken. Wil je meer weten of je aanmelden voor NEXT-education? Laat het mij weten.

Toekomstbestendig mbo

De transitie naar een circulaire economie vraagt niet alleen om een inhoudelijke focusverschuiving richting het thema duurzaamheid, maar ook een verschuiving in de wijze waarop studenten worden opgeleid. De huidige studenten zijn onze toekomstige professionals. Professionals die een arbeidsmarkt betreden waarvan nu nog niemand weet hoe die er precies uitziet. Zo’n 80 procent van de studenten heeft straks een baan die nu nog niet bestaat. Deze verschuiving van arbeid is even interessant als spannend. Het vraagt veel van studenten, docenten en de wijze waarop onderwijs is ingericht.

Evengoed liggen hier legio kansen. Kansen op een toekomstbestendig mbo met een goede aansluiting op een bewegende arbeidsmarkt. KplusV zal de komende jaren dan ook blijven aanjagen en verbinden om deze aansluiting te versterken. Sterke publiek-private samenwerkingen zijn daarin volgens ons de sleutel. Daarover binnenkort meer.

Mijn drive? Onderwijsinstellingen helpen in beweging te komen voor leuk, relevant en toekomstbestendig onderwijs

Amber Passtoors, MSc

06-27 08 55 45

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.