Circulaire Economie, van idee naar uitvoering

Workshop Samen werken in/aan duurzame ketens

donderdag 17 januari, 12.30 - 16.15, Arnhem

Aanmelden

Evenement

17/01/2019

In Nederland gonst het van de circulaire ambities; het gevoel dat we ‘stappen moeten zetten richting circulariteit’. Aan goede wil en bedoelingen geen gebrek. Toch stokt het vaak bij de uitvoering. Voor veel overheden en bedrijven is circulair iets nieuws. We willen graag, maar weten nog niet hoe. KplusV helpt bij het maken van de vertaalslag van circulaire ambitie naar circulaire praktijk. Dat doen we onder meer door de overheid te ondersteunen bij het ‘samen werken in/aan duurzame ketens’. Hieronder lees je een korte introductie van hoe wij dat doen. Op donderdagmiddag 17 januari vertellen we er nog veel meer over, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Sturen op een duurzame keten

De overheid heeft direct of indirect met materiaalketens te maken. De overheid heeft een zorgplicht rond huishoudelijke afvalstoffen en kan vanuit die rol sturing geven. Tegelijkertijd is de overheid als wetgever en beleidsmaker kaderstellend en kan zij ontwikkelingen richting (meer) circulariteit en het verbinden van ketens initiëren en faciliteren. Dat doet een overheidsinstantie vaak indirect en vrijwel nooit alleen, maar met consumenten, burgers, (overheids)bedrijven, andere overheden en vele anderen. Graag nemen wij u mee in onze visie op de wijze waarop overheden kunnen ‘sturen op circulariteit door samen te werken in/aan materiaalketens’. Meer dan ooit hebben markt en overheid elkaar nodig. Tijdens de workshop maken we gebruik van de ervaringen van aanwezigen om aan de hand daarvan onze visie te koppelen aan de praktijk van vandaag.

Aanwezig zijn bij deze workshop? Meld je aan!

Wil je, tijdens de Week van de Circulaire Economie, de workshop ‘samen werken in/aan duurzame ketens’ bijwonen? Meld je dan hier aan. Heb je nu al een dringende vraag? Neem dan contact op met Albert Bakker of Aiko Klein. Zij vertelt je er graag meer over.

Locatie Circulaire Economie, van idee naar uitvoering

Westervoortsedijk 73, gebouw LB

Plan je route

Door bij te dragen aan verduurzaming, wil ik de wereld een beetje beter achterlaten

drs. Albert Bakker

06-27 08 55 53

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.