Als gemeente circulair inkopen? Met Rapid Circular Contracting

Nieuwe aanbestedingstool brengt verrassende innovatieve oplossingen

In gesprek met

16/03/2017

Geen voorgekookte eindoplossing, maar intensieve samenwerking. Geen programma van eisen, maar een programma van ambities. Geen langlopend proces, maar een strakke doorlooptijd. Dit is een nieuwe manier van inkopen, die Rapid Circular Contracting heet. Met slimme, innovatieve en circulaire oplossingen als eindresultaat. En passend in de Europese aanbestedingsregels. Adviseurs Erick Wuestman en Niels Ahsmann werken er sinds kort mee voor de ‘eredivisie’ van het circulair inkopen. Zij vertellen.

Wat is het: Rapid Circular Contracting?
Aan de wieg van deze revolutionaire inkoopmethodiek staat Stichting Circulaire Economie, waarvan Erick Wuestman voorzitter is. “Vooral overheden kunnen in hun rol als opdrachtgever de transitie naar een circulaire economie aanjagen. Bijvoorbeeld door in hun inkoopprocessen het bedrijfsleven veel meer uit te dagen tot vernieuwende oplossingen. Om dat in de praktijk te brengen, hebben we vanuit de stichting de Rapid Circular Contracting-methode (RCC) ontwikkeld. Bij een aanbesteding werken we nu niet langer met uitgebreide bestekken, een juridische insteek en een uitvraag op prijs, maar we selecteren partijen om hun expertise, vakmanschap en innovatievermogen. Met de winnaar gaan we een partnerschap aan, waarin we toewerken naar een eindresultaat met maximale maatschappelijke en duurzame meerwaarde.”

Hoe werkt het?
Onlangs hebben we de gemeente Enschede begeleid bij haar inkoop van warme en koude dranken, en Apeldoorn bij de aanbesteding van de renovatie van haar wijk De Parken. In beide gemeenten hebben we RCC geïntroduceerd om de inkoop circulair te krijgen”, maakt Niels Ahsmann concreet. “Ons stappenplan? We starten met de zogenoemde entry phase, die uitmondt in het programma van ambities. Enschede had bijvoorbeeld het streven om haar drankvoorziening zo circulair mogelijk te maken en daarbij mensen in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de ‘rapid procurement phase’ presenteren marktpartijen hun visie en plan van aanpak voor de invulling van de gemeentelijke ambities. Zo stelden zij in Apeldoorn voor om de materialen die vrijkomen of nodig zijn bij de renovatie, circulair in te steken. Nadat de winnende partij en de gemeente een contract zijn aangegaan, werken zij in de ‘workout period’ nauw samen aan de meest circulaire en best haalbare oplossing. De ‘touch down’ resulteert in afspraken over prestatie-eisen en KPI’s.”

Waarom RCC?
Volgens Erick en Niels, beiden groot RCC-fan, ontstaat met deze inkooptool een inspirerend partnership: “Uitgangspunt is niet een vastomlijnd eindresultaat, maar een ambitie, visie en plan van aanpak om samen tot de allerbeste oplossing te komen. In haar aanbesteding hoeft de gemeente dus geen volledig uitgewerkte eindsituatie uit te vragen, die zo goedkoop mogelijk moet worden bereikt. Het draait nu om de juiste kennis, ervaring en creativiteit, waarmee een marktpartij kan meedenken over innovatieve oplossingen. Dit creëert ruimte voor vernieuwing en verrassing, snelheid in het inkoopproces, een betere prijs-kwaliteitsverhouding, meer tevredenheid en een optimale circulaire inzet van producten, materialen en grondstoffen. En je kunt het op allerlei terreinen toepassen. Voor gebouwen, interieur, faciliteiten, de openbare ruimte, grond-, weg- en waterbouw, ICT, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.”

Interesse gewekt?
Wil je als gemeente zelf circulair inkopen? En ben je benieuwd naar de precieze kansen en mogelijkheden van Rapid Circular Contracting? Erick en Niels delen graag hun ervaring en enthousiasme. Lees ook eens de publicatie van Stichting Circulaire Economie met meer ins en outs over RCC.

Daarnaast interessant: ons eerdere artikel ‘Uitdagend, maar uitvoerbaar: als overheid 10% circulair inkopen’.

Benieuwd naar de kansen van Rapid Circular Contracting? Ik praat je er graag over bij

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.