Amersfoort steekt nek uit voor ultieme circulaire economie

Met hoofdrol voor inwoners en ondernemers; met support van KplusV

In gesprek met

03/08/2017

Een circulaire economie optima forma. Dat is waar de gemeente Amersfoort serieus werk van maakt. Als een van de eerste gemeenten in Nederland. Deze transitie gaat de regio innovatie, economische groei en minder milieubelasting brengen. Een mooi vooruitzicht, maar ook een omvangrijk traject. In gesprek hierover met adviseur Bas Grol, die Amersfoort meehelpt haar nieuwe economie aan te jagen.

Ambitieus plan: de kringlopen sluiten. Wat is de Amersfoortse weg hiernaartoe?
“Om die circulaire economie zo lokaal mogelijk vorm te geven, geeft de gemeente inwoners en bedrijven een grote rol. Beginnend bij de bouw- en sloopsector. Want daar liggen forse opgaven en is op korte termijn veel winst te behalen, blijkt uit recent onderzoek van TNO naar de circulaire kansen in de provincie Utrecht. Heel concreet: een gesloten kringloop van bouw- en sloopmaterialen kan de regio Amersfoort € 45 miljoen opleveren. Voor de gemeente een belangrijke drijfveer om samen met lokale marktpartijen een transitieagenda circulaire economie op te stellen.”

En de lange termijn? Want transformeren naar een circulaire economie bestrijkt jaren …
“Daarvoor werkt de gemeente op dit moment samen met KplusV en Stichting Circulaire Economie toe naar een plan van aanpak, dat eind dit jaar klaar is. Hierin verschijnen de visie op en de kaders van een Amersfoortse circulaire economie. Maar ook een grondstoffenanalyse om deze opgave tastbaar te maken, regionale praktijkvoorbeelden die voor inspiratie zorgen, en een handelingsperspectief dat richting geeft. Voor 2017 heeft Amersfoort een kwart miljoen euro aan werkkapitaal beschikbaar, waarmee zij de eerste wezenlijke stappen naar die nieuwe economie kan zetten.”

Hoe zorg je er nu voor dat lokale ondernemers enthousiast raken en aanhaken?
“Bij de aftrap in de bouw- en sloopsector spelen zowel de gemeente en lokale ondernemers als ondernemingsorganisatie VNO-NCW en brancheorganisatie Bouwend Nederland een prominente rol. Met die partijen gaan we tijdens een aantal bijeenkomsten heel concreet aan de slag. Bijvoorbeeld om een consortium te vormen van bouw- en sloopondernemers, die kennis, ervaringen en ideeën met elkaar uitwisselen. Parellel hieraan bereidt Amersfoort zich voor om opdrachten op een circulaire manier in de markt te zetten. Dat vraagt een andere denk- en werkwijze van opdrachtgever én opdrachtnemer, maar creëert ook ruimte voor vernieuwing en verrassing. Zie de innovatieve aanbestedingstool Rapid Circular Contracting, waardoor bijvoorbeeld de gemeente Enschede nu circulaire koffie drinkt. Nog dit jaar wil Amersfoort de eerste circulaire projecten beklinken.”

Alle ins en outs?
Benieuwd naar de precieze route die de garnizoensstad bewandelt richting een lokale circulaire economie? Of wil je als gemeente zelf de nek uitsteken voor een sluitende kringloop? Bel of mail eens met onze adviseurs Bas Grol, Erick Wuestman en Niels Ahsmann.

Als gemeente werk maken van een circulaire economie? We helpen graag

Erick Wuestman, AVS

06-54 30 71 83

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.