Circulaire Economie in de praktijk: drie vragen over circulaire economie in Amersfoort

KplusV en de week van de circulaire economie (4/5)

Zo doen we dat

18/01/2018

Bij KplusV werken we elke dag aan circulaire economie. Wij bedenken innovatieve oplossingen en passen ze toe met onze klanten. Met overheden, organisaties en regio’s realiseren we scherpe duurzaamheidsambities. Deze week is de week van de circulaire economie. Des te meer reden om met jou te delen hoe wij elke dag werken aan de circulaire economie. Daarom publiceren wij deze week elke dag een blog over onze actuele werkzaamheden en projecten op het gebied van circulaire economie. Vandaag over circulaire economie in de praktijk. Hoe werkt de gemeente Amersfoort samen met het bedrijfsleven aan circulaire economie?

Ondernemers met circulaire ambities uit de gehele regio Amersfoort zijn op donderdag 18 januari uitgenodigd bij ‘Wereld voor Techniek’. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Amersfoort, samen met partners en ondernemers in de stad, ontdekt dat de transitie naar een circulaire economie de toekomst heeft en een robuust toekomstperspectief biedt. Hieronder vertellen we hoe ze dat doen, aan de hand van drie vragen.

Ambitieus plan: de kringlopen sluiten. Wat is de Amersfoortse weg naar circulaire economie in de praktijk?

Om die circulaire economie zo lokaal mogelijk vorm te geven, geeft de gemeente inwoners en bedrijven een grote rol. Beginnend bij de bouw- en sloopsector. Want daar liggen forse opgaven en is op korte termijn veel winst te behalen, blijkt uit recent onderzoek van TNO naar de circulaire kansen in de provincie Utrecht. Heel concreet: een gesloten kringloop van bouw- en sloopmaterialen kan de regio Amersfoort € 45 miljoen opleveren en een groot aantal banen. Voor de gemeente een belangrijke drijfveer om samen met lokale marktpartijen een transitieagenda circulaire economie op te stellen.

En de lange termijn? Want transformeren naar een circulaire economie bestrijkt jaren…

Daarvoor heeft de gemeente het afgelopen jaar samen met KplusV en Stichting Circulaire Economie hard gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak. Ook is een uitvoeringsagenda voor 2018 gemaakt, gebaseerd op de beschikbare middelen voor dat jaar. In deze Uitvoeringsagenda benoemt tien concrete acties voor 2018. Het programma richt zich op het versterken van het circulaire ondernemerschap in de meest kansrijke sector: de bouw en demontagesector.

De input voor dit plan van aanpak komt voor een groot deel van de Amersfoortse bedrijven. Tijdens enkele netwerkbijeenkomsten en diverse individuele gesprekken met ondernemers hebben zij aangegeven waar hun behoefte vooral ligt. Ook heeft de gemeente haar wensen geuit en aangegeven zelf een actieve rol te willen pakken in het aanjagen van initiatieven en het geven van het goede voorbeeld. Voor 2018 heeft Amersfoort opnieuw een kwart miljoen euro aan werkkapitaal beschikbaar, waarmee zij handen en voeten kan geven aan circulaire economie in de praktijk.

Hoe zorg je er nu voor dat lokale ondernemers enthousiast raken en aanhaken?

De belangstelling vanuit de markt voor circulaire economie is enorm. De uitdaging is om dit enthousiasme vast te houden en om te zetten in concrete projecten. Tijdens een de bijeenkomst van 18 januari zetten we hierin een eerste stap doordat bedrijven zich kunnen opgeven om mee te hepen bij het realiseren van de tien activiteiten uit de Uitvoeringsagenda. Heel concreet: onder leiding van Cirkelstad starten we in februari met het opstellen van een gezamenlijke circulaire bouwagenda. Hier komen projecten van Amersfoortse partijen op te staan die komend jaar aan de slag gaan met circulair bouwen en demonteren. Aan de hand van deze projecten worden ‘tips en tricks’ uitgewisseld en worden eventuele belemmeringen weggenomen. Ook zet gemeente Amersfoort zelf steeds meer opdrachten op een circulaire manier in de markt. Dat vraagt een andere denk- en werkwijze van opdrachtgever én opdrachtnemer, maar creëert ook ruimte voor vernieuwing en verrassing. Zie de innovatieve aanbestedingstool Rapid Circular Contracting.

Download Uitvoeringsagenda Amersfoort 2018

Ik word elke dag vroeg wakker om bij te dragen aan een circulaire economie

Erick Wuestman, AVS

06-54 30 71 83

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.