Maatschappelijk verantwoord inkopen: in drie stappen ernaartoe

Met winst voor people, planet en profit

Onze tips

14/08/2017

De roep om een kleinere ecologische voetafdruk, betere arbeidsomstandigheden en een sterkere economie wordt steeds groter, maar blijft een uitdaging voor organisaties. “Maatschappelijk verantwoord inkopen kan hierbij helpen,” ziet adviseur Rico Grol. “Want door de inkoop van producten en diensten duurzaam in te richten, sorteer je effect op people, planet en profit.” Hoe zorg je er nu voor dat MVI zijn plek krijgt in je organisatie? Drie stappen ernaartoe.

  1. Stap 1: Beleid
    Met de ondertekening van het Manifest MVI 2016-2020 zeggen steeds meer partijen toe duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zo zijn er organisaties die toewerken naar minimaal 10% circulaire inkoop in 2020, of die innovatievere inkoopmethodieken gaan hanteren. “De keuzes die je hierin maakt, hangen wel sterk af van de doelstellingen en focusgebieden van jouw organisatie”, voegt Rico Grol toe. “Wil je uitvoerbaar MVI-beleid creëren, dan is het dus belangrijk om jouw doel en focus eerst scherp te krijgen. En dat betekent niet het wiel opnieuw uitvinden. Maar vanuit het beleid dat je al hebt gevormd rondom maatschappelijke thema’s, de doorvertaling maken naar MVI.”
  2. Stap 2: Oplossing
    De adviseur vervolgt: “Elke organisatie ervaart andere uitdagingen in haar inkoopproces. Toch ben ik ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord inkopen voor iedereen is weggelegd. Dat kan bijvoorbeeld met de nieuwe én vernieuwende manier van aanbesteden Rapid Circular Contracting (RCC). Hierbij worden marktpartijen niet langer geselecteerd vanuit een juridische insteek en uitvraag op prijs, maar om hun expertise, vakmanschap en innovatievermogen. “Ook de onlangs gelanceerde ISO 20400-richtlijn biedt organisaties handvatten om op een maatschappelijk verantwoorde manier in te kopen. Het is een tool om de hele inkoopketen te doorgronden en te verduurzamen: zowel strategisch als tactisch en operationeel. En het helpt om MVI-beleid te vertalen naar een concrete strategie. Nog een ander advies van Rico: “Probeer MVI eens uit in projecten waarop geen tijdsdruk zit. Zo kun je uitvinden wat de uitdagingen zijn en die tackelen. De do’s en don’ts, die daarmee ontstaan, veranker je vervolgens in je processen. Het is een manier om vooruitlopers de kans te geven te experimenteren, en de achterhoede aangehaakt te houden door borging in processen.”
  3. Stap 3: Evaluatie
    Dat brengt Rico meteen bij de laatste stap. “Maatschappelijk verantwoord inkopen vergt een lange adem en ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Daar hoort dus een langetermijnplanning bij, waarin jouw duurzaamheidsambities zijn uitgestippeld voor de nabije én verre toekomst. Het is in dit traject essentieel om MVI tijdig te evalueren, zodat je op het juiste moment en op de juiste manier kunt bijsturen.”

Meer weten?
Wil je als organisatie serieus met MVI aan de slag? En is support daarbij welkom? Of ben je benieuwd naar de kansen van RCC of de mogelijkheden van ISO 20400? Onze adviseurs Rico Grol, Niels Ahsmann en Karlijn Bakker helpen je graag verder op weg. Bel of mail hen eens.

Werk maken van maatschappelijk verantwoord inkopen? Contact ons eens

Rico Grol, MSc

06-27 08 55 35

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.