Circulaire inrichting Malderburchtstraat

Gemeente Nijmegen

Zo doen we dat

13/10/2019

De gemeente Nijmegen wil haar onderhoudswerkzaamheden zo duurzaam mogelijk aanbesteden. Zij vaagt KplusV daarbij te begeleiden. De Malderburchstraat wordt zo het eerste project in Nijmegen dat via een RCC aanbesteding is uitgevoerd. Door deze straat duurzaam in te kopen, doet de gemeente recht aan haar maatschappelijke ambities: CO2 besparen, bijdragen aan een circulaire economie en sociale cohesie stimuleren.

Maximale ruimte voor creativiteit

Waar het bij bouwprojecten vaak een lastige opgave is om in de realisatiefase terug te komen op het vastgestelde ontwerp, biedt RCC de gemeente juist de maximale ruimte voor creatief ontwerpen in het hele proces. Alle stakeholders, zoals omwonenden en het Kandinsky College, mogen hun visie op de toekomst van de straat op tafel leggen: de Malderburcht-Methode. Het resultaat is een duurzaam ingerichte straat met als opvallende winst de energieopwekkende stoeptegels en gerecyclede straatstenen.

Beloond met duurzame parel

Het project verloopt sneller dan gepland en ruim binnen budget. Duurzaam inkopen en aandacht voor de stakeholders, staan centraal in dit project. De inzet van betrokken partijen wordt beloond met de Duurzame Parel; een prijs voor projecten die bovengemiddeld veel aandacht besteden aan de Aanpak Duurzaam GWW. Na deze geslaagde pilot is de gemeente Nijmegen van plan om de RCC methode toe te passen in meer straten. Hiermee zet de gemeente Nijmegen bewust in op een duurzame en circulaire  economie.

"Ik haal energie uit het bij elkaar brengen van enthousiaste mensen, innovatieve technieken en een stevige duurzame visie."

Douwe Huitema, MSc

06-27 08 55 47

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.