Circular Award voor innovatieproject plastic verpakkingen!

Award voor gemeenten naar project van KplusV

Actueel nieuws

21/02/2019

We zijn in de prijzen gevallen bij de Circular Awards 2019! De prijs in de categorie gemeenten is aan een project toegekend waarbij KplusV – samen met partners – betrokken is.

Hoe stuur je met een aanbesteding op betere sortering van (plastic) verpakkingsafval en innovatie daarin? Dat is de vraag waarmee KplusV aan de slag ging, in samenwerking met een zevental publieke organisaties die samen meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigen. Het resultaat: meer dan één miljoen kg CO2 besparing in 2019 en meer hoogwaardige recycling en toepassing van ingezamelde materialen als secundaire grondstof

Unieke samenwerking

De samenwerking tussen HVC, Midwaste, Area Reiniging, AVU, Circulus-Berkel, GAD en ROVA is uniek. Niet alleen door het aantal gemeenten dat erin vertegenwoordigd is (rond de 250), ook is door deze partijen in zeer korte tijd een aanbestedingsstrategie uitgedacht en uitgevoerd. Met het gewenste resultaat.

De innovatieve aanbesteding leidde tot een gunning aan SUEZ en Tönsmeier, die de handschoen inmiddels hebben opgepakt.

Impact

De impact van de aanbesteding is significant. Tönsmeier bouwt een nieuwe innovatieve en state-of-the-art sorteerinstallatie in Zwolle en SUEZ investeert in een bestaande sorteerinstallatie in Rotterdam. Hiervan profiteren ook de andere gemeenten die hun verpakkingsafval bij Tönsmeier en SUEZ laten sorteren.

Verdienmodel

Dat duurzaam niet duur hoeft te zijn, bewijst het resultaat van de aanbesteding. De kosten nemen niet toe. Het aantal transportkilometers vermindert met circa 750.000 per jaar. Dat leidt niet alleen tot een besparing van CO2, maar betekent ook aanzienlijk minder transportkosten. De sorteerkosten zijn marktconform en vergelijkbaar met bestaande en minder innovatieve contracten. Met de samenwerking geven partijen invulling aan de noodzaak om de maatschappelijke kosten in de keten van plastic verpakkingen aantoonbaar te reduceren.

Mijn missie? Meewerken aan én meedenken over de duurzame wereld van morgen

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs