CESCo: circulaire antwoord op duurzame vragen

Verduurzamen van gebouwen tegen beheersbare kosten

Mijn kijk op

30/07/2015

De beslissing om het facilitair management of energiebesparingsmaatregelen uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven, komt steeds vaker voor. Met alle bijkomende voordelen: het is goedkoper en efficiënter, en naast de uitstekende service kun je nu volledig focussen op je eigen business of organisatie. Trekken we dit breder, dan liggen er nog onontgonnen kansen. Heb je er wel eens aan gedacht dat je je duurzame prestaties of prestatiecontracten ook kunt outsourcen? Daarom pleiten wij voor de inzet van een CESCo: een Circular Economy Service Company. Op deze wijze kun je je gebouw verduurzamen zonder de investeringskosten die daarmee gemoeid gaan.

Goed voorbeeld doet goed volgen
In de utiliteitsbouw kent men het principe van outsourcing al langer: om tot betere binnenklimaatprestaties te komen en meer energiebesparing te realiseren, wordt dit ingekocht of aanbesteed met gebruikmaking van een ESCo, een Energy Service Company. Dit is een coalitie van partijen die samenwerken in een speciaal hiervoor opgerichte entiteit, meestal een bv of een nv. De ESCo levert op basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energiedienstverlening (inclusief financiering, aanleg en beheer) aan de opdrachtgever. Het doel bij het gebruikmaken van een ESCo is om energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, te zorgen voor minder kapitaalbeslag in installaties en de eigen organisatie te ontlasten.

CESCo: Circular Economy Service Company
De bewezen effectieve samenwerkingsvorm van een ESCo kunnen we ook toepassen op duurzame prestatiecontracten. In een Circular Economy Service Company (CESCo) besteedt de eigenaar of gebruiker van een gebouw, net als bij een ESCo, het beheer van (een onderdeel van) het gebouw uit aan een externe partij. Door gebruik te maken van een CESCo, kan de uitbestedende partij een gebouw verduurzamen zonder grote investeringskosten. Door middel van een prestatiecontract wordt vastgelegd welke prestatie de CESCo levert en tegen welke periodieke vergoeding.

Circulair inrichten van gebouwen
Een voorbeeld van wat een CESCo voor een bedrijf kan betekenen, is het circulair inrichten van ruimten in een gebouw. Het inkoopmanagement loopt op dit moment vaak tegen hoge kosten aan: spullen zijn aan vervanging toe, de arbeidsnormen wijzigen en ook de wensen van het bedrijf zelf zijn aan verandering onderhevig. De afdeling inkoop kan dan met iedere wijziging een x-aantal bureaus, stoelen en tussenschotten aanschaffen, maar kan ook een dienst uitzetten: ‘geluidsarm, flexibel en ergonomisch eersteklas werken en vergaderen voor x-aantal personen’. Een CESCo kan deze dienst prima vervullen. De leveranciers van vergadermeubilair, binnenwanden, verlichting, vloerbedekking en akoestiek-oplossingen vormen een samenwerkingsverband, dat zich verplicht om voor een bepaalde tijd deze werk- en vergadervoorzieningen te faciliteren.

Total Costs of Ownership versus Total Value of Usership
Doordat in bovenstaand voorbeeld het interieur eigendom van de CESCo blijft, inclusief de kosten voor onderhoud, reparatie en vervanging, zullen zij zich bij uitstek richten op producten met een duurzame kwaliteit, een maximale gebruikswaarde en een meest gunstige Total Costs of Ownership. Omdat de klant geen eigenaar meer is, maar gebruikmaakt van een oplossing voor zijn behoefte, kan hij rekenen op een zo hoog mogelijke Total Value of Usership tegen zo laag mogelijke kosten. De mogelijkheden van CESCo’s beperken zich niet alleen tot het interieur van gebouwen. Denk aan het inkopen of aanbesteden van prestatiecontracten, de aanschaf en onderhoud van installaties en facilitaire voorzieningen, gebouwgebonden investeringen zoals gevels en daken, de inrichting van het terrein rondom het gebouw of zelfs de aanschaf en onderhoud van ICT-apparatuur. Kortom, de mogelijkheden zijn legio.

CESCo als heldere win-winsituatie
Doordat de partijen die de CESCo realiseren en beheren, verantwoordelijk zijn voor de prestaties die zijn afgesproken met de opdrachtgever, oefenen ze maximaal invloed uit op het ontwerp, de productie en de exploitatie. Hierdoor ontstaat een optimale situatie om een langetermijnrelatie met de klant met maximale resultaatgerichtheid aan te gaan. Juist daarin liggen het onderscheidend vermogen en het verdienmodel voor de samenwerkingscoalitie. De opdrachtgever krijgt de prestaties die hij verlangt, zonder extra overhead die het beheren van niet-kerntaak-gerelateerde zaken doorgaans kost. Hierdoor ontstaat er voor beide partijen een win-win-situatie. En last but not least: ook het milieu heeft veel baat bij samenwerkingsverbanden. Vanuit de uitgangspunten rondom circulaire economie zet de CESCo in op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en richten producenten zich op het toepassen van bijvoorbeeld gerecyclede materialen en zullen waar mogelijk nieuwe grondstoffen vermijden.

Wat kan een CESCo voor jou betekenen?
KplusV adviseert je graag over de mogelijkheden van een CESCo om de verduurzaming binnen jouw organisatie te realiseren. Wij zijn sterk in het bij elkaar brengen van partijen en organiseren van nieuwe samenwerkingsvormen. Samen met jou gaan we graag de uitdaging aan om (afdelingen binnen) je bedrijf of organisatie circulair te organiseren; of het nu gaat om facilitair management, energie of prestatiecontracten.

Wil je meer weten over het inkopen of aanbesteden van energie of prestatiecontracten; al dan niet door middel van een CESCo? Neem dan contact op met Erick Wuestman of Karlijn Bakker.

Misschien ook interessant: onze publicaties over een circulaire economie.

Met passie en daadkracht maak ik het verschil voor milieu- én mensgerelateerde thema's

Karlijn Bakker BSc

06-27 08 55 08

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.