Duurzaam inkopen

Verslag van sessie met inkopers uit héél Nederland

Actueel nieuws

08/02/2020

Deze week is de Week van de Circulaire Economie. In deze week staat het belang van circulaire economie centraal. Door grondstoffen te hergebruiken houden we de planeet leefbaar voor mens en dier. Maar zover zijn we nog niet. KplusV vindt circulaire economie van groot belang. In een artikelenreeks lichten we toe waarom. Hieronder een verslag van enkele sessies met inkopers uit heel Nederland over inhoud geven aan het klimaatakkoord door duurzaam inkopen.

Expert duurzaam inkopen, Roos Imkamp, vertelt over inkopen via onder meer de Rapid Circular Contracting (RCC) en Rapid Impact Contracting (RIC) methodes. 

Klimaatakkoord en duurzaam inkopen

Het klimaatakkoord is uitermate actueel in politiek Den Haag. Thema’s als duurzaamheid, circulaire economie, klimaatadaptatie en (bescherming van) ecologie, waar het stikstofprobleem deel van uitmaakt, komen voor steeds meer mensen erg dichtbij. Maar wat kunnen overheden en andere organisaties eigenlijk zelf met alle duurzame ideeën en initiatieven? Zouden zij deze thema’s nadrukkelijk kunnen adresseren in hun inkooptrajecten om zo hun impact vergroten? Niet zo gek toch als inkoop 31 keer in het klimaatakkoord wordt genoemd als aanjager van een duurzamere economie? En heb je met duurzaam inkopen de gehele keten van productie tot transport tot gebruik te pakken? Met al deze vragen gingen wij aan de slag tijdens de ochtendsessies van het Klimaatakkoord en Duurzame Inkoop, georganiseerd door KplusV en haar partners Onlanders en BCMP tijdens de week van de Circulaire Economie.

Bevindingen ochtendsessies

Tijdens de ochtendsessies kwamen deelnemers uit alle hoeken van het land en werkzaam in verschillende organisaties, waaronder het Rijk, Universiteiten (zowel inkopers als studenten), Waterschapen, Gemeenten, Provincies en dergelijken. Dit maakte het tot een gemêleerd gezelschap waarin verschillende perspectieven én overeenkomsten werden gedeeld. Zo kwamen wij vrijwel meteen op een mooie overeenkomst van alle deelnemers gedurende de drie sessies: iedereen erkent dat er nu wat moet gebeuren en dat de doelstellingen flink zijn. Maar hierna volgde ook de volgende overeenkomst: de meeste weten nog niet hoe ze die doelstellingen willen gaan halen en hoe ze de organisatie mee zouden moeten krijgen. En dat is niet zo gek, want die doelstellingen zijn inderdaad fors: 49 procent CO2 equivalent reductie in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050! En dat met in het achterhoofd dat wij momenteel landelijk op +/- 13 procent staan. Dat betekent dat wij maar liefst meer dan het dubbele van wat wij nu hebben bereikt binnen tien jaar moeten bewerkstelligen. “Jeetje, ik besef mij nu dat ik dan gewoon nog werkzaam ben! Het voelde altijd zo ver weg maar het tegendeel is wel bewezen”, aldus een deelnemer.

Impressie van de ochtendsessies over duurzaam inkopen

Na de discussie over wie aan zet is – de consument, overheid of industrie – volgt het hoofdstuk ‘Inkoop met Impact’. Hier staan wij stil bij de mogelijkheden die duurzaam inkopen biedt wat betreft de invulling van het klimaatakkoord. Het vergt een andere manier van inkopen om een bijdrage aan de reductie op de broeikasgassen te bewerkstelligen. Om die reden zijn wij nog een stapje verder gegaan en hebben wij de deelnemers meegenomen in de inkoopmethode Rapid Impact Contracting (RIC). Met RIC koop je geen oplossing maar een partner met wie jij samen jouw ambities rondom bijvoorbeeld CO2 equivalent reductie verwezenlijkt. Met RIC zorg je ervoor dat de expertise van de markt vroegtijdig in huis komt. Zo vindt de gunning van de partner vóór het ontwerp plaats zodat je tijdens het ontwerpen van de oplossing de expertise van jouw organisatie (als opdrachtgever) kan samenbrengen met de expertise van jouw partner (als opdrachtnemer). De bundeling van expertises zorgt voor een optimaal resultaat in het ontwerp van je vraagstuk. En dus ook in de invulling van je ambities, zoals een bijdrage leveren aan de uitvoering van het klimaatakkoord.

De deelnemers gingen naar huis met een nieuwe lading aan feitjes over het klimaatakkoord en het besef dat duurzaam inkopen een goed en realiseerbaar middel is voor de invulling van het klimaatakkoord. “Het bracht mij verlichting dat inkoop inderdaad zo’n grote impact kan hebben op duurzaamheid. Als inkoper wist ik dit natuurlijk al, maar deze sessie heeft mij geholpen om alle feitjes op een rij te krijgen om zo ook bijvoorbeeld mijn organisatie hiervan te overtuigen. Ik kijk er naar uit om samen met de projectleiders om tafel te zitten en een inkooptraject te selecteren waar wij RIC gaan uitproberen”, aldus een deelnemer.

Meer weten over duurzaam inkopen?

Wij vanuit KplusV kijken terug naar heel waardevolle ochtendsessies en willen alle deelnemers bedanken voor hun enthousiaste bijdrage. Wil jij ook meer weten over het klimaatakkoord en hoe je hier middels duurzame inkoop invulling aan kan geven? Stuur ons gewoon een berichtje en dan we gaan in gesprek. Samen versnellen wij de maatschappelijk transitie!

'Mijn doel? Een symbiose tussen economie en natuur'

drs. Roos Imkamp

06-30 27 32 42

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.