Duurzame koffie

Provincie Overijssel

Zo doen we dat

13/08/2019

De provincie Overijssel wil haar bezoekers en medewerkers gastvrij en verantwoord ontvangen met een duurzaam drankje. Daarom kiest zij voor de Rapid Impact Contracting (RIC) methode – de brede maatschappelijke variant van RCC- (SDG’s) voor de aanbesteding van de voorziening voor warme en koude dranken. Hiermee laat de provincie laten zien dat zij haar bedrijfsvoering duurzaam en circulair organiseert en bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de VN.

Pittige ambitie

Met de RIC aanbesteding heeft de provincie een pittige ambitie. Ze wil bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Drie doelen staan centraal: Gezondheid en welzijn (SDG 3), Innovatie en duurzame infrastructuur (SDG 9), en Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit (SDG 15). Daarnaast wil de provincie met deze aanbesteding tastbaar maken dat zij op een duurzame en circulaire manier bezig is met haar bedrijfsvoering.

Succesvol partnership

Gemeenschappelijke ambities brengen de provincie en Jacobs Douwe Egberts samen in een geslaagd partnership. KplusV ontwikkelt en begeleidt het aanbestedingproces via de RIC methode, in co-creatie met alle partners. Met als concreet resultaat een volledig recycle- en composteerbaar verpakkingsportfolio in 2025 en de recycling van koffiedroes naar constructiemateriaal. Met deze aanbesteding draagt de provincie Overijssel concreet bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Ik word elke dag vroeg wakker om bij te dragen aan een circulaire economie

Erick Wuestman, AVS

06-54 30 71 83

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.