Evaluatie laat zien: Milieu Centraal doet het goed én kan nog beter

Tweede Kamer bespreekt eind juni aanbevelingen KplusV

Zo doen we dat

20/05/2016

De consument heeft er behoefte aan, de opdrachtgever ziet aansluiting bij zijn doelen en de organisatie is efficiënt ingericht. Dat zijn in een notendop de klinkende resultaten van het evaluatieonderzoek dat KplusV uitvoerde naar Milieu Centraal. Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) als initiatiefnemer. Er zijn ook aanbevelingen. Daarover spreekt de Tweede Kamer eind juni.

Voor wie Milieu Centraal nog niet kent: deze landelijke en onafhankelijke voorlichtingsorganisatie geeft praktische productinformatie over onder andere energie, voeding, vervoer en afval. Zodat consumenten duurzame keuzes kunnen maken. Het ministerie is oprichter, subsidieverlener en opdrachtgever van Milieu Centraal. KplusV kreeg van IenM de vraag de voorlichtingsorganisatie te evalueren.

Unieke bundeling van expertise
Voor die evaluatie sloeg KplusV de handen ineen met marktonderzoekbureau TNS NIPO. Volgens adviseur Eric Copius Peereboom leverde dat een unieke kennisbundeling op. “Door deze samenwerking konden we expertise inbrengen in zowel evaluatie, organisatiedoorlichting, beleidsonderzoek, duurzaamheid en milieu als grootschalig marktonderzoek. Vier vragen stelden wij centraal: input (doet Milieu Centraal de goede dingen?), throughput (doet zij deze dingen goed?), output (leiden de acties tot de juiste resultaten?) en doelmatig- en doeltreffendheid (leiden deze resultaten tot de doelstellingen?).

Overigens keken we niet alleen naar Milieu Centraal, maar ook naar de stakeholders om haar heen. Waaronder het ministerie, andere overheden, bedrijven, collega-voorlichters, kennisinstellingen, media en natuurlijk de consument. In interviews en via enquêtes vroegen wij hen hoe zij de dienstverlening van Milieu Centraal ervaren. Die brede scope maakt het evaluatierapport waardevol voor veel partijen.”

Nog klussen te klaren
Het rapport stelt aan de ene kant dat Milieu Centraal van duidelijke meerwaarde is, en aan de andere kant dat er nog klussen te klaren zijn. Het contact met de consument mag bijvoorbeeld intensiever: naast de website en social media kunnen interactieve vormen als klantenpanels en online communityplatforms de doelgroep beter bereiken. Door nog meer aan te haken bij de communicatiekanalen van stakeholders, kan de organisatie bovendien dichter bij het keuzemoment van de consument komen.

Een ander advies aan Milieu Centraal is om proactiever nieuwe thema’s aan te dragen voor het IenM-programma Duurzaam Consumeren. En het is belangrijk de onderzoekscapaciteit op peil te houden, zodat de organisatie continu kan inspelen op milieugerelateerde markt-, product- en gedragsontwikkelingen.

Voortvarend aan de slag
Milieu Centraal vindt het positief dat de evaluatie heeft plaatsgevonden. De partij is direct heel voortvarend met een aantal aanbevelingen aan de slag gegaan. Zo wil zij de informatie op haar site interactiever maken voor de consument, met een online community als optie. En zij zet fors in op haar vindbaarheid, zodat de site de doelgroep beter bereikt. Om de onderzoekscapaciteit te versterken en om onderzoeken meteen door te vertalen naar de consument, haalt Milieu Centraal de banden aan met relevante onderzoeks- en kennisinstellingen. Tot slot kijkt zij meer strategisch naar haar positionering en toekomstscenario’s.

Ook voor IenM heeft KplusV een aantal suggesties. Zo zou het ministerie kunnen overwegen een meerjarensubsidie te verstrekken voor de kerntaak van Milieu Centraal: haar vraagbaakfunctie. Nu nog gebeurt dit op jaarbasis. Daarnaast is het misschien beter om te werken met resultaat- in plaats van inspanningsverplichtingen. IenM wil deze adviezen overnemen. Daarvoor heeft staatssecretaris Dijksma een aanbevelingsbrief met het evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Die gaat hierover op 22 juni in gesprek.

Meer weten?
Ben je benieuwd naar de details van deze evaluatie? Of wil je je eigen organisatie of beleid laten doorlichten? Onze adviseur Roel Bottema vertelt je er graag meer over.

Je organisatie of beleid laten evalueren? Ik help graag mee

Roel Bottema, MSc

06-27 08 55 09

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs