Hoe maak je als gemeente je duurzaamheidsambities waar?

Gebruik onze alliantiemethode en vind optimale samenwerking met lokale partijen

Onze tips

03/06/2016

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda van gemeenten. Maar budgetten slinken, subsidies vallen weg en lokale initiatieven sluiten niet altijd aan op de gemeentelijke ambities. Hoe realiseer je dan je doelen? Hoe zet je de kracht van lokale partijen optimaal in? En hoe kan duurzaamheid bijdragen aan je economie? De alliantiemethode van KplusV helpt om deze vragen te beantwoorden.

Wij zijn ervan overtuigd dat je als gemeente meer en betere resultaten kunt behalen op duurzaamheidsvlak, wanneer je goed samenwerkt met lokale initiatiefnemers. Daarvoor hebben we de alliantiemethode ontwikkeld, die bestaat uit drie componenten:

  1. Wat is je netwerk?
    We beginnen met een netwerkanalyse waarmee we in kaart brengen welke duurzaamheidspartners er zijn in je gemeente. Woningcorporaties bijvoorbeeld, energiecoöperaties en bedrijvenverenigingen. We inventariseren wat de kracht is van dit netwerk, of de partijen willen samenwerken en wie de trekker kan zijn.
  2. Welke impact hebben maatregelen?
    Vervolgens voeren we een maatschappelijke impactanalyse uit. Wat is de economische waarde van duurzaamheid? Welk effect hebben duurzaamheidsmaatregelen op je vestigings- en woonklimaat, innovatiekracht, werkgelegenheid en gezondheid? En wat gebeurt er als je die maatregelen niet neemt?
  3. Wat worden je plannen?
    Daarna brengen we de belangrijkste lokale stakeholders en initiatiefnemers bijeen. Zodat je met elkaar aan de slag kunt gaan om ambities en plannen voor duurzaamheid te ontwikkelen.

Deze alliantiemethode vormt de basis voor een gedragen en effectief lokaal duurzaamheidsbeleid, met een duidelijke rolverdeling en concrete afspraken voor alle betrokkenen.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met onze adviseurs Karlijn Bakker of Eric Copius Peereboom.

Duurzaamheidsambities realiseren met alliantiemethode? Bel eens voor een vrijblijvende toelichting.

Karlijn Bakker BSc

06-27 08 55 08

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs