Inkopen op impact leidt tot lagere milieuvoetafdruk

Inkooporganisaties hebben de sleutel in handen

Mijn kijk op

06/06/2019

Roos Imkamp is op 6 juni 2019 uitgeroepen tot een van de Duurzame Jonge 100 van Nederland. Dit mede vanwege haar bijdrage aan de RIC-aanbestedingsmethode. In dit artikel nemen we de meerwaarde van deze revolutionaire manier van inkopen onder de loep.

Het CBS publiceerde medio mei dat de gemiddelde broeikasgasvoetafdruk van Nederlanders voor het tweede jaar op rij is toegenomen. Volgens het CBS (o.b.v. de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019) is dit toe te schrijven aan de bestedingen van Nederland in goederen en diensten in Nederland of het buitenland. Het bericht van het CBS toont kristalhelder de impact aan die inkooporganisaties hebben met hun bestedingen. Waar dit volgens het CBS de afgelopen jaren resulteerde in een negatieve impact, kan het echter ook als een kans worden beschouwd om positieve impact te genereren. Een kans om te komen tot een verkleining van de milieuvoetafdruk van de Nederlander.

De vraag is echter hoe deze kans kan worden benut. Is het gewoon een kwestie van strengere eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu in het eisenpakket van je aanbesteding? Dit ligt het meest voor de hand en wordt dan ook veelvuldig toegepast. Maar of het écht werkt? “Nee”, is mijn vaste overtuiging.

Linksom of rechtsom blijft prijs de leidende factor bij een traditionele aanbesteding. Oók als deze (scherpe) duurzaamheidseisen bevat. Tevens blijven door het eisenpakket betere oplossingen vaak uit beeld. Wat tot teleurstelling van de opdrachtnemer, maar ook van de inkooporganisatie leidt.

Om dit te voorkomen en om positieve impact op milieu maar ook op sociaal en economisch vlak juist te bevorderen hebben wij bij KplusV de Rapid Impact Methodiek (RIC) ontwikkeld. De naam zegt het al, middels deze aanbestedingsmethodiek maakt de inkooporganisatie én de opdrachtnemer impact. En deze impact blijkt dus hard nodig.

Rapid Impact Contracting (RIC)

RIC is de eerste aanbestedingsmethodiek waarbij de inkooporganisatie een opdrachtnemer kiest op basis van een Programma van Ambities, waarbij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties de belangrijkste uitgangspunten vormen. Op deze wijze krijgen de opdrachtnemers de ruimte om de kennis en kunde op de ambities (en dus SDG’s) te tonen, in plaats van louter op prijs te concurreren. Daarbij komt dat de opdrachtgever geen voorbestemde eindoplossing aanbesteedt, maar een samenwerkingscontract. Pas na gunning gaan de opdrachtgever en de geselecteerde opdrachtnemer aan de tekentafel om de meest duurzame oplossing vorm te geven. Hier wordt ook de uiteindelijke impact op de SDG’s (en dus op milieu, sociaal en economisch vlak) duidelijk.

Door gebruik te maken van deze methodiek wordt ruimte gecreëerd voor kennis en kunde en wordt tevens het “duurzaam denken” bij de opdrachtnemers en inkooporganisaties aangejaagd. Daarnaast biedt RIC inkooporganisaties de unieke kans om partners te zoeken die gedeelde ambities kennen op de door hun opgestelde maatschappelijke doelstellingen (op milieu, sociaal en economisch vlak). Het gaat dus verder dan alleen de aanbesteding. Het gaat om een manier van ruimte bieden voor kennis en kunde. Een manier om duurzaam denken aan te jagen. Een manier van gelijkwaardig samenwerken met partners. En dat allemaal om impact op milieu, sociaal en economisch vlak te bevorderen!

Roos haar inzet voor de RIC aanbestedingsmethodiek is dit jaar beloond met een plaats in de Duurzame Jonge Top 100 van 2019.

'Mijn doel? Een symbiose tussen economie en natuur'

drs. Roos Imkamp

06-30 27 32 42

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.