Ketenregie kunststofafval nieuwe uitdaging voor gemeenten

Per 2015: inzameling, sortering en vermarkting onder één dak

Mijn kijk op

19/12/2014

Vanaf 2015 mogen gemeenten vol aan de bak: dan zijn zij verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van kunststofafval. De voorbereiding kent nu haar uitdagingen, maar uiteindelijk levert deze ketenregie voordelen op voor milieu en portemonnee. Want het lijkt erop dat de kosten voor sortering en vermarkting dalen en het hergebruik stijgt.

Al in 2012 spraken overheid en bedrijfsleven met elkaar af dat gemeenten op 1 januari 2015 de regie krijgen over de hele keten van kunststofverpakkingsmateriaal: van inzameling en sortering tot vermarkting. Volgens de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 nemen zij deze rol over van Nedvang (de organisatie die de uitvoering sinds 2007 op zich nam). Zo komen de gemeenten in ons land op de stoel terecht van kunststofafvalregisseur.

Kennis van techniek, markt en beleid
De weg naar die regiestatus verloopt niet helemaal zonder hindernissen. Voor gemeenten is het sorteren en vermarkten van kunststofafval een nieuwe, complexe tak van sport. Dat vraagt dus om extra kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld over de technieken van het sorteerproces. En over de markt van kunststofsortering en -vermarkting. Ook op beleidsmatig vlak ligt er een pittige opgave: om aanbestedingen voor te bereiden en te beoordelen, en om professioneel contractmanagement in te richten. Veel gemeenten kiezen er immers voor de uitvoering te laten invullen door marktpartijen.

Inmiddels stevenen we af op 2015 en zijn gemeenten nog druk in de weer om hun regisseursrol voor kunststofverpakkingsafval zo goed mogelijk op te pakken. In hun contracten met uitvoerders zetten zij in op een hoog hergebruikpercentage tegen minimale kosten. Dit doen zij door de uitvoerders af te rekenen op de hoeveelheid hergebruik. Dus hoe meer ze recyclen, hoe meer ze verdienen.

Bijdragen aan circulaire economie
De afgelopen tijd hebben gemeenten en marktpartijen onderhands contracten en concessies gesloten, aanbestedingen doorlopen en beslissingen voor de rechter uitgevochten. Op dit moment werken zij de operationele afspraken verder uit en maken ze zich klaar voor de uitvoering van het échte werk per 1 januari.

Hierna is het zaak om te blijven verbeteren in de kunststofafvalketen. Mede op basis van de kennis die gemeenten en marktpartijen opdoen. Zowel in de contractfase vanaf 2015 als straks bij een nieuwe ronde van aanbestedingen. En het doel moet dan niet alleen zijn om de kunststofafvalketen goed te regisseren, maar vooral ook om een steeds grotere bijdrage te leveren aan een circulaire economie.

Hoe KplusV u kan bijstaan?
Wij kunnen bijvoorbeeld:

  • de (kunststof)afvalmarkt voor u verkennen;
  • uw situatie onderzoeken en vergelijken;
  • meehelpen uw beleid en inzamelstructuur te optimaliseren;
  • de kosten en efficiëntie van uw uitvoering analyseren;
  • professioneel contractmanagement invoeren in uw organisatie;
  • u adviseren bij het aangaan van partnerschappen met marktpartijen;
  • invulling geven aan uw rol binnen de circulaire economie;
  • u begeleiden bij aanbestedingen.

Dat laatste hebben we voor de sortering en vermarkting van kunststofafval gedaan namens bijna driekwart van de gemeenten.

Meer weten?
Benieuwd hoe uw gemeente kan toewerken naar de optimale kunststofregierol én naar de circulaire economie? Wissel dan van gedachten met onze adviseurs Niels Ahsmann en Albert Bakker.

Blader ook eens door onderstaande factsheets die wij opgesteld hebben. Met alle ins en outs over de ontwikkelingen in de kunststofafvalmarkt.

Facsheet Raamovereenkomst kunststof verpakkingen
Factsheet Huidige marktsituatie
Factsheet Aanbestedingen

Mijn missie? Meewerken aan én meedenken over de duurzame wereld van morgen

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs