KplusV werkt aan waterstofeconomie

70 waterstofauto’s in Arnhem dankzij H2-Drive

Zo doen we dat

06/08/2020

In de regio Arnhem rijden nu 70 extra waterstofauto’s rond die gebruikmaken van het waterstoftankstation op de Kleefse Waard. Dat is mogelijk dankzij H2-Drive; een project waarin gewerkt is aan meer particuliere waterstofmobiliteit. Een belangrijke stap naar volwassenheid voor deze potentieel duurzame vorm van mobiliteit.

KplusV initieert en realiseert duurzame oplossingen. Samen met de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem, Herwers Groep, H4, Kiemt en Gloed Communicatie. Doel was om de vraagkant van waterstof als brandstof te stimuleren en tegelijkertijd bij te dragen aan betere luchtkwaliteit in de regio. Door de vraagkant te stimuleren wordt een deel van het kip-en-ei-probleem dat waterstofmobiliteit nu nog heeft, opgelost.

H2-Drive is officieel afgerond. Van de volledige resultaten wordt in deze eindrapportage verslag gedaan.

Op naar meer waterstofmobiliteit

KplusV vervulde de rol van projectleiding, waarin zij de verbinding tussen partijen legt en waterstofmobiliteit aanjaagt. H2-Drive is een succes, mede door de inbreng van en de samenwerking tussen de verschillende partners.

We kijken er daarom naar uit om waterstofmobiliteit in Nederland verder uit te bouwen en gaan daarover graag met potentiële partners in gesprek.  

Download eindrapport

"Wanneer wij gezamenlijk de stip op de horizon bepalen, geloof ik dat alle mensen in beweging kunnen komen."

drs. Lisette Sant

06 13 77 38 09

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.