Nieuwe prijsvraag circulair ambachtscentrum

KplusV realiseert

Actueel nieuws

10/09/2020

De Rijksoverheid stelt wederom 50.000 euro subsidie beschikbaar aan gemeenten die samen met partners een goed plan indienen voor het oprichten van een circulaire ambachtscentrum. Grijp je deze kans? KplusV heeft ervaring met het opzetten en begeleiden van coalities die samen overgaan tot actie om een circulaire economie dichterbij te brengen. We helpen graag bedenken wat in jouw gemeente de meest ideale en realistische vorm voor een circulair ambachtscentrum is en kunnen je ondersteunen bij het formuleren van de aanvraag.

Wat is een circulair ambachtscentrum?

Het afvalbrengstation kan door een innovatieve transformatie een prachtig product- en grondstofcentrum worden. Door de milieustraat fysiek (of alleen logistiek) te combineren met één of meerdere werkplaatsen en winkels ontstaat een circulair ambachtscentrum. Afgedankte producten en materialen worden gered uit de afvalcontainers. De ‘geredde’ producten en materialen komen terecht bij werkplaatsen en winkels die er gerepareerde of nieuwe producten van maken. Met deze samenwerkingsvorm ontstaat een circulair ambachtscentrum.

KplusV helpt bij de realisatie van circulaire ambachtscentra in grofweg vier stappen. Vanzelfsprekend verschilt de precieze invulling daarvan per locatie. Wat altijd geldt is dat het slagen van een circulair ambachtscentrum afhankelijk is van de juiste partners aan tafel krijgen en goede procesbegeleiding. 

Hoe doe ik een aanvraag?

Gemeenten kunnen samen met partners, zoals een kringloopwinkel of repair café, een projectplan opstellen voor het opzetten of uitbreiden van een circulair ambachtscentrum. Dit plan kan tot en met maandag 19 oktober samen met het aanmeldformulier worden ingestuurd. Indien je met ons wilt sparren of hulp wil bij het opstellen van het plan van aanpak, kun je contact opnemen met Inge van der Vaart.

Voorwaarden en informatie

Meer informatie over de prijsvraag vind je in dit document. De precieze voorwaarden ervan staan in Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022. Welke ingediende plannen subsidie krijgen, wordt op 5 november bekendgemaakt.

"Ik verbind organisaties en mensen op zo'n manier dat het bijdraagt aan ieders doelstellingen."

Inge van der Vaart

06 13 24 18 99

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.